Historici.nl

Gepubliceerd op 23-06-2015
Door Oscar Gelderblom
Avatar photo

De Som der Delen

In de trein op weg naar Utrecht voor de Research Funding Days van mijn universiteit, bedoeld om onderzoekers te helpen bij het  voorbereiden van een subsidie aanvraag. Ik zal iets vertellen over de voorbereidingen van de VICI aanvraag die eerder dit jaar door NWO gehonoreerd werd. Maar wat ga ik vertellen.

Een goed begin is misschien de Financial Times column van Lucy Kellaway over ego’s die een collega me gisteren toestopte. Zij verwijst naar werk van Harvard psychologen die onderzoek deden naar wetenschappers die samen artikelen schrijven. Ze vroegen elke onderzoeker naar zijn of haar aandeel in het eindproduct. Wat blijkt: als je die afzonderlijke antwoorden optelt komt de som heel vaak boven de 100% uit. Wetenschappers overschatten dus stelselmatig hun aandeel in werk dat ze samen met anderen doen.

De VICI competitie is de overtreffende trap van deze egocentrische wetenschap: alles draait om die ene individuele onderzoeker met een briljant plan die de wereld versteld zal doen staan van uitzonderlijke onderzoeksresultaten. Ware helden zijn het die de moordende concurrentie de baas blijven om uiteindelijk met grote advertenties in de krant gelauwerd te worden door hun universiteit.

Ik zal mijn gehoor vanmorgen teleur moeten stellen. Het succes van mijn aanvraag is te danken aan de samenwerking met, geloof het of niet, zeker 25 collega’s en vrienden die op één of andere manier hielpen bij het voorbereiden van de aanvraag. 

Er waren de financiële mensen die de begroting doorrekenden; het departementsbestuur dat besloot een beetje extra geld te geven;  de collega’s van de afdeling die kritisch meelazen;  weer andere collega’s van buiten Utrecht die stukken lazen of hielpen bij een proefinterview.  Mijn hoogsteigen buurman die powerpoints voor zijn beroep maakt en hielp mijn verhaal voor de VICI commissie in twee (!) geweldige slides te vangen.

En tenslotte was er mijn collega met wie we al jaren met veel plezier samenwerken. Hij dacht en schreef in alle fasen van de aanvraag  mee – met als prachtig eindresultaat dat we onze vruchtbare samenwerking kunnen voortzetten. Het is vast geen toeval dat hij me gisteren de column van Lucy Kellaway opstuurde.

Oscar Gelderblom, Universiteit Utrecht

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.