Historici.nl

Gepubliceerd op 18-02-2016

Debatreeks Criteria van waarde in de geschiedbeoefening

Vooraankondiging debatreeks.

Deel 1: Bewaarplaatsen als onuitputtelijke bronnen voor de toekomst
vrijdag 22 april (RMO, Leiden), 13.30-17.00 uur

Deel 2: Erfgoed: waardevol perspectief en politiek instrument
donderdag 12 mei (RCE, Amersfoort), 13.30-17.00 uur

Deel 3: Publieksgeschiedenis, geschiedcommunicatie en intermedialiteit
vrijdag 17 juni (LUX, Nijmegen), 13.30-17.00 uur

Wie bepaalt wat waarde is, wat waarde heeft, en welke criteria daarvoor gelden? Hoe schatten we een object, een brontekst en een erfgoedstuk op waarde?

Opvallend genoeg houden historici zich met deze vragen niet of nauwelijks bezig. Terwijl deze vragen de kern raken van ieder debat over het ‘nut’ van de geschiedbeoefening. Criteria van waarde bepalen discussies over het ‘nut’ van erfgoed en over het ‘nut’ van onderzoek op het terrein van cultuur, geschiedenis en archeologie, zowel op regionaal, nationaal als mondiaal niveau. Onderzoekers, beleidsmakers en investeerders kiezen, afhankelijk van de situatie, voor bepaalde invullingen en definities van ‘waarde’. Historici stellen deze definities niet ter discussie en spelen geen of slechts een passieve rol in de besluitvorming. Bovendien worden de expliciete keuzes die ten grondslag liggen aan criteria van waarde tevens beïnvloed door impliciete culturele, economische, en politieke factoren. Het is hoog tijd dat historici een meer actieve rol spelen. Tijdens deze debatreeks delen en bediscussiëren zij hun eigen ervaringen met constructie, selectie en toepassing van ‘criteria van waarde’. Zo kunnen we het debat openen over de vormgeving en toepassing van ‘criteria van waarde in de geschiedbeoefening’, nu en in de toekomst.

'Worth' highlighted, under 'Value'

Aanmelden kan per mail: info@knhg.nl of per telefoon: +31 (0)70-3140363, minimaal een week voor de desbetreffende bijeenkomst.

Toegangsprijs: €5 per bijeenkomst voor KNHG leden en studenten, €10 per bijeenkomst voor niet-leden en niet-studenten. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL25INGB0006934391 (BIC INGBNL2A), t.n.v. Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag.

Geeft u zich bij aanmelding op als lid van het KNHG voor 2016, dan gelden voor u ook nu al de ledenprijzen! De tarieven 2016 voor het KNHG-lidmaatschap vindt u op www.knhg.nl.

Meer informatie verschijnt op Historici.nl in de Groep Criteria van waarde in de geschiedbeoefening.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.