Historici.nl

Gepubliceerd op 20-04-2022

Defensie België

Detail van ‘De witte wolf’, Pellerin & Cie., ca. 1902 (via Rijksmuseum)

Defensie heeft voor haar Vlaamse militaire domeinen een protocolovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), die er de natuurwaarden beschermt, beheert en versterkt. De dagelijkse realiteit bevestigt dat het mogelijk is om op actieve militaire domeinen zeer hoge biodiversiteitswaarden te behalen; dankzij haar uitgestrekte oppervlaktes, het enkelvoudig militair landgebruik, het eeuwenoud ‘stabiel’ landschap en de beperkte verstoring en versnippering. Het is daarom geen toeval dat de eerste Belgische wolvenroedel zich heeft gevestigd op deze militaire domeinen. De duurzame aanwezigheid van deze Europees beschermde toppredator, samen met een veelheid van andere soorten, bewijst een geslaagde samenwerking tussen twee overheden. Daar de wolf nauwelijks of geen impact heeft op onze militaire operationaliteit, paraatheid en nabuurschap, vertrouwen we ook volledig op de initiatieven van ANB om deze wolvenroedel op de militaire domeinen te handhaven.’

Hubertus Vereniging Vlaanderen (jagersvereniging)
Door Hubertus Vereniging Vlaanderen
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Door Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Maatschappelijk panel – De Wolf en de Mens
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.