Historici.nl

Gepubliceerd op 11-04-2012

Digital Humanities anno 2012

Hoe gaan we als geesteswetenschappers om met online bronnen? Hoe kunnen we het internet gebruiken om onze onderzoeksresultaten te verspreiden en ook het grote publiek te bereiken? Deze, en nog veel meer, vragen kwamen aan de orde tijdens het internationale congres Digital Humanities Luxemburg 2012 met als thema Websites as Sources: How should humanities and social sciences approach, use and diffuse publicly available online sources?

 

Het congres werd voor de tweede maal georganiseerd door het Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) en de Universiteit van Luxemburg en bracht een divers publiek samen met deelnemers en sprekers uit Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Groot-Britannië, de Verenigde Staten en Canada. In de diverse presentaties werden zowel concrete projecten besproken als methodologische vragen aangekaart waar geesteswetenschappers mee te maken krijgen bij het werken met websites en online bronnen. 

Zo werd er uitgebreid gesproken over het gebruik van websites als bron, bijvoorbeeld om politieke debatten te analyseren of om te bekijken hoe de Europese Unie zichzelf presenteert op het internet. Ook het belang van het archiveren van websites voor toekomstig onderzoek kwam daarbij aan bod.

 

Daarnaast was er veel ruimte voor projecten die het grote publiek raken; zo was er een lezing over de diverse (veelal gepolitiseerde) websites die informatie bieden over het Noord-Ierse conflict. Een ander voorbeeld was het Italiaanse Val di Vara-project, over de overstromingen van 2011 in deze Italiaanse regio. Hier hebben onderzoekers de gevolgen voor de regio, en vooral de herinneringen van lokale bewoners, samengebracht op een indrukwekkende website.

 

Het congres werd gevolgd door THATCamp Luxembourg-Trier. THATCamps zijn zogenaamde unconferences, waarbij deelnemers in informele sessies bijeenkomen om informatie uit te wisselen en te discussiëren over alles wat met geesteswetenschap en technologie te maken heeft. Na twee dagen luisteren en discussiëren in het gangbare congres format was dit een goede manier om de discussie in meer praktische zin voort te zetten. Zo waren er onder meer sessies over mobiele apps (zoals het Cleveland Historical project), het vinden van primaire bronnen online, en de vraag hoe digital humanities in Europa beter te organiseren.

 

Tenslotte vond ook nog een andere belangrijke bijeenkomst plaats in Luxemburg: de oprichtingsvergadering van de International Federation for Public History. Deze nieuwe organisatie beoogt een netwerk te creëren van opleidingen, wetenschappers en andere beoefenaars van wat in het Nederlands wel ‘publieksgeschiedenis’ wordt genoemd. In Amerika is public history al enkele decennia een apart vakgebied in het historische onderzoeksveld. In Europa en Nederland worden pas de laatste jaren initiatieven genomen om publieksgeschiedenis ook als zodanig op de kaart te zetten.

 

Dr. Gerben Zaagsma, KNHG / Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.