Historici.nl

Gepubliceerd op 07-08-2012

Digital.Humanities@Oxford

Van 2 tot 6 juli vond in Oxford de vijfde digital humanities zomerschool plaats, toepasselijk getiteld ‘Digital.Humanities@Oxford Summer School 2012’. Circa 60 deelnemers uit diverse landen werden een week lang ondergedompeld in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de digital humanities.

Het programma bestond uit een mix van algemene lezingen en specifieke workshops behorend bij een van vier zogenaamde tracks waar deelnemers uit konden kiezen. Twee daarvan waren specifiek gericht op het maken van digitale edities door het coderen van digitale teksten met TEI XML. Daarnaast waren er een algemene inleiding op de digital humanities (met diverse thema’s zoals text en data mining en GIS) en track over een semantisch web.

Anders dan in Nederland worden digital humanities in Groot-Brittanië veelal ondergebracht in aparte centra. Er zijn inmiddels vijf van dergelijke centra: bij King’s College London, University College London,  Oxford University, University of Sheffield en University of Glasgow. Het voordeel van een dergelijke manier van organiseren is dat kennis zo gebundeld wordt. Het nadeel is dat het de bestaande ‘digitale kloof’ tussen meer en minder technisch onderlegde humanisten kan vergroten.

Onder de vele projecten die gepresenteerd werden, is er één die zeker genoemd moet worden: Zooniverse is een zogenaamd citizen science project, waar iedereen kan bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Zooniverse heeft een natuurwetenschappelijke achtergrond, maar inmiddels zijn de eerste geesteswetenschappelijke projecten gestart, zoals bijvoorbeeld ancientlives.org.

Over nut en nadeel van crowdsourcing is veel debat, maar feit is dat het ook in Nederland in opkomst is. Denk bijvoorbeeld aan het Meertens Instituut waar vrijwilligers kunnen meehelpen met het toegankelijk maken van vragenlijsten over dialectgebruik en volksgebruiken, of in de diverse projecten die te vinden zijn op velehanden.nl.

In de wereld van de digital humanities is men vooral bezig met tools en software. Dit gaat ten koste van reflectie op wat dat ‘digitale’ eigenlijk is en hoe het de geesteswetenschappen zou kunnen veranderen. Die noodzakelijke reflectie kwam aan de orde in de keynote lecture van Andrew Prescott, hoogleraar Digital Humanities aan het Department of Digital Humanities (DDH) van King’s College in Londen.
Prescott beweert dat de digital humanities in Groot-Brittanië vooral bezig zijn een gedateerde, conservatieve opvatting van de geesteswetenschappen te promoten, waarin de nadruk ligt op de grote menselijke (vooral mannelijke) prestaties. Prescott maakte korte metten met de digitale zelfgenoegzaamheid die nog wel eens de kop wil opsteken en gaf aan dat we nog te weinig bezig zijn met de ontwikkeling van een eigen intellectuele agenda. Stof om over na te denken dus en een prima afsluiter van een geslaagde week.

Gerben Zaagsma, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.