Historici.nl

Gepubliceerd op 12-10-2010

Digitale onderzoeksgids Grondwetscommissies 1883-1983 online

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft informatie van 17 opeenvolgende commissies voor grondwetsherziening uit de periode 1883-1983 bijeengebracht en ontsloten in de vorm van een digitale, online onderzoeksgids. De online gids bevat archiefbeschrijvingen van de 17 commissies, alle leden en enige nauw betrokken personen en instellingen en daarnaast ruim 10.000 pagina’s notulen en verslagen.

Deze stukken bieden een inkijk in de voorbereiding van grote staatsrechtelijke debatten over bijvoorbeeld kiesrecht en onderwijs zoals deze plaatsvonden in de achterkamers van de politiek. Het startpunt van deze gids wordt gevormd door een tijdbalk, met daarin alle Grondwetscommissies en alle in die periode herziene grondwetten uit het tijdvak 1883-1983. Vanuit dit overzicht kunt u doorklikken naar alle afzonderlijke commissies. Zo krijgt u – via de ogen van de commissieleden – bovendien in meer algemene zin een tijdsbeeld. Onderwerpen als godsdienst, Nederlanderschap of Europese samenwerking, maar ook dienstplicht, prostitutie, de taak van de burgemeester of de troonopvolging van de Oranjefamilie passeren veelvuldig de revue.

Ga hier naar de Digitale Onderzoeksgids Grondwetscommissies 1883-1983.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.