Historici.nl

Gepubliceerd op 15-12-2011

Digitale Onderzoeksgids Repertorium protestantse zending en katholieke missie

Onderzoekers naar de koloniale tijd zijn een belangrijk instrument rijker in de zoektocht naar bronmateriaal. Zij kunnen vanaf nu met het digitale onderzoeksgids Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960 van het Huygens ING efficiënt informatie vinden over archieven betreffende de protestantse zending en de katholieke missie. De zending was vooral actief in Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, de missie had de hele wereld als werkterrein.

Onderzoekers concentreren zich nu nog veel op overheidsarchieven. Particuliere archieven zoals die van zendings- en missieorganisaties belichten het gedrag van de niet-europese bevolking vanuit een andere hoek en dalen vaker af tot het microniveau van kampong, dorp of dessa. Delen van de archieven die inzicht geven in de culturele interactie tussen westerse kolonisator en inheemse bevolking zijn nader ontsloten. De gebruiker leest over de discussies die zendelingen en missionarissen met elkaar voerden over hoe de kloof tussen culturen te overbruggen. Hoever kon men gaan met aanpassing van de christelijke godsdienst aan een afwijkende huwelijksmoraal? Moest men andere opvattingen over de rol en de positie van de vrouw bestrijden of maar zo laten? Een vraag die steeds weer opdook was: hoe de oprukkende Islam tegen te houden?

Het Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven geeft een overzicht van de 640 archieven met informatie over de protestantse zending en de katholieke missie. De gids geeft een gestructureerde beschrijving van deze archieven met veel praktische informatie zoals bewaarplaats, toegankelijkheid en openbaarheid. Daarnaast wordt aanvullende informatie gegeven over periodieken en literatuur. De archieven zijn afkomstig van organisaties en personen.

Ga hier naar de digitale onderzoeksgids Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.