Historici.nl

Gepubliceerd op 07-06-2016

Ding mee naar de derde Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs!

Studenten geschiedenis kunnen opnieuw meedingen naar de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs. De historische vereniging Vrienden van De Witt reikt deze prijs dit jaar samen met het weekblad Elsevier voor de derde maal uit. De prijs gaat naar de beste universitaire geschiedenis-scriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren.

In aanmerking komen zowel bachelor- als master-scripties (in het Nederlands of Engels) die vóór 1 september 2016 succesvol zijn afgerond en niet ouder zijn dan drie jaar. De scripties kunnen slechts één keer worden ingediend. Ze moeten voor donderdag 15 september 2016 digitaal als word- of pdf-document worden gestuurd aan scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl.

De prijs voor de beste masterscriptie (MA) bestaat uit een oorkonde, een bedrag van € 1500,-, een boekenpakket, een jaarabonnement op het weekblad Elsevier en een jaar lidmaatschap Vrienden van De Witt. Voor de beste bachelorscriptie (BA) geldt een aanmoedigingsprijs van € 200,- . Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in het weekblad Elsevier en op de websites van Elsevier en van Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen een boekenpakket. De prijsuitreiking heeft plaats tijdens een speciale bijeenkomst in november.

Meer informatie

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.