Historici.nl

Gepubliceerd op 19-06-2017

Ding mee naar de vierde Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs

Studenten geschiedenis kunnen opnieuw meedingen naar de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs. De historische vereniging Vrienden van De Witt reikt deze prijs dit jaar samen met het weekblad Elsevier voor de vierde maal uit. De prijs gaat naar de beste universitaire geschiedenis-scriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren. Nadere toelichting is te vinden op www.vriendenvandewitt.nl.

In aanmerking komen zowel bachelor- als master-scripties (in het Nederlands of Engels) die vóór 1 september 2017 succesvol zijn afgerond en niet ouder zijn dan drie jaar. De scripties kunnen slechts één keer worden ingediend. Ze moeten voor woensdag 6 september 2017 digitaal als word- of pdf-document worden gestuurd aan scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl.

De prijs voor de beste masterscriptie (MA) bestaat uit een oorkonde, een bedrag van € 1500,-, een boekenpakket, een jaarabonnement op het weekblad Elsevier en een jaar lidmaatschap Vrienden van De Witt. Voor de beste bachelorscriptie (BA) geldt een aanmoedigingsprijs van € 200,- . Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in het weekblad Elsevier en op de websites van Elsevier en van Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen een boekenpakket.

De prijsuitreiking heeft plaats tijdens een speciale bijeenkomst in november.

Eerdere winnaars
Vorig jaar ging de prijs naar de masterscriptie van Arthur der Weduwen (University of St Andrews, Schotland, Verenigd Koninkrijk), getiteld ‘The development of the Dutch press in the seventeenth century, 1618 – 1700’. Hij analyseert daarin de complexe relaties tussen de verschillende overheden in de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw (staten, gemeentebesturen), uitgevers en de markt voor nieuws.

In 2015 ging de prijs naar de masterscriptie van Didi van Trijp (Universiteit Utrecht) getiteld ‘Spheres in verse’ over opvattingen over de opbouw van het ‘heelal’ bij twee bekende Amsterdamse rederijkerskamers in het begin van de 17e eeuw. In 2014 waren Gloria Moorman (Universiteit Leiden) en Joris Gerritse (Universiteit Leiden) prijswinnaars met resp. een MA-scriptie over Johan Blaeu’s Italiaanse stedenatlas (1663) en een BA-scriptie over de politieke besluitvorming achter de diplomatieke missie van de Republiek (1655 – 1658) tijdens de Noordse oorlog.

Jury
De jury bestaat uit dr. G. de Bruin (UU, Utrecht), prof. dr. F. van Lieburg (VU, Amsterdam), dr. J. Koopmans (RUG, Groningen), dr. M.A. Ebben (RUL, Leiden) en mevr. dr. I. Huysman, voorzitter (Huygens ING-KNAW). Secretaris is dr. L. de Jonge (WU, Wageningen). Vragen over de prijs aan info@vriendenvandewitt.nl of aan de secretaris van de jury, tel. 0612317957.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.