Historici.nl

Gepubliceerd op 03-02-2014

Ding mee naar de Willem Wolff Prijs 2014, deadline 21 maart 2014

De afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Stichting Historie der Techniek hebben samen met de familie Wolff in 2011 de Willem Wolff prijs ingesteld. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en een plaquette en dient ter ondersteuning en aanmoediging van kleine musea en lokale initiatieven op het terrein van de techniekgeschiedenis.

De prijs is vernoemd naar de werktuigbouwkundig ingenieur Willem Wolff (1921-2009), bij leven onder andere voorzitter van de directie van Akzo Nederland, president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1984-1989) en (mede-) oprichter en eerste voorzitter van de Stichting Historie der Techniek (1988-1994). Onder het motto “Men moet het verleden kennen om zicht te hebben op de toekomst” heeft hij de techniekgeschiedenis altijd een bijzonder warm hart toegedragen.

In aanmerking voor de prijs komen kleinschalige, spraakmakende projecten en initiatieven op het gebied van techniekgeschiedenis. Deze moeten in elk geval voldoen aan de volgende criteria:

  • Het project of initiatief is tastbaar en/of resulteert in een concreet eindproduct. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aankoop of restauratie van een museaal object, het behoud van technisch erfgoed, een tentoonstelling of de uitgave van een boek.
  • Het moet gaan om een Nederlands project of initiatief.
  • Het project of initiatief betreft de geschiedenis van de techniek.
  • Het moet een financieel en praktisch haalbaar project zijn.
  • De Willem Wolff Prijs moet een wezenlijke bijdrage leveren aan het project.

Wilt u meedingen naar de Willem Wolff prijs 2014, dien dan uiterlijk 21 maart 2014 het via de onderstaande link te downloaden formulier in en een voorstel voor de besteding van het prijzengeld. Uw voorstel moet voorzien zijn van een (beknopte) begroting van het project, een dekkingsplan en een planning voor de uitvoering. Ook dient u aan te geven op welke wijze u de Willem Wolff Prijs wilt gebruiken om meer publiciteit voor uw project te genereren.

Een jury met vertegenwoordigers van de afdeling Geschiedenis der Techniek van het KIVI, de Stichting Historie der Techniek en de familie Wolff selecteert een winnaar uit de ingezonden voorstellen. In april ontvangt u hierover bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De datum voor de prijsuitreiking wordt in overleg met de winnaar bepaald, hierbij wordt bij voorkeur aansluiting gezocht bij een al op de agenda staand evenement van de prijswinnaar.

De Willem Wolff prijs 2013 is op 3 oktober j.l. uitgereikt aan de Stichting Hollands Glorie in Maassluis. De stichting beheert een uniek stuk Nederlands technisch erfgoed, de in 1916 gebouwde stoomsleepboot De Furie. De prijs maakt de aanschaf van een zuigerstroom aangedreven generator mogelijk. Dit project past in het streven om het schip in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.

Met vragen over de prijs kunt u terecht bij de Stichting Historie der Techniek, via sht@tue.nl of 040-2474641. Meer informatie kunt u vinden op www.histech.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.