Historici.nl

Gepubliceerd op 18-12-2023

Directeur – Regionaal Archief Tilburg

Directeur Regionaal Archief Tilburg voor 36 uur per week

Regionaal Archief Tilburg vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Het archief draagt zorg voor het beheer, de ontsluiting en het beschikbaar stellen van informatie die vanuit de gemeenten en particulieren bij ons is ondergebracht. Wij stimuleren het gebruik van de collecties om mensen te helpen antwoord te vinden op een breed scala aan vragen. Zo fungeert de archiefdienst als geheugen van zijn omgeving en maakt hij deel uit van de ziel van de samenleving.

Regionaal Archief Tilburg wil vooroplopen in het streven naar digitaal werken, inclusief digitaal duurzaam archiveren. Hierbij ondersteunen wij als expertisecentrum de bij ons aangesloten twaalf gemeenten op dit gebied. Wij beheren een e-depot, zorgen voor doorontwikkeling van het e-depot, begeleiden gemeenten bij de aansluiting erop en hechten sterk aan een goede toegankelijkheid van de inhoud van het e-depot.

Stichting Mommerskwartier bestaat uit het TextielMuseum, Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg. Regionaal Archief opereert zelfstandig, en wordt vanuit de stichting ondersteund op het gebied van personeel, financiën en facilitaire zaken.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een Directeur Regionaal Archief Tilburg.

Als directeur C Tilburg stel je samen met de directeur-bestuurder van Stichting Mommerskwartier en de medewerkers van het archief de strategische doelen op voor het beheer en de ontsluiting van het archief van 12 gemeenten. Vervolgens vertaal je deze doelen in beleid en zorg je voor de implementatie en concretisering van het beleid in meerjarige beleidsplannen. Je stelt jaarlijks kwantitatieve en kwalitatieve afdelingsdoelen op, monitort deze gedurende het jaar en bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting. Daarnaast fungeer je als accounthouder voor de gemeenten en andere instellingen met een dienstverleningsovereenkomst en zorg je voor een correcte uitvoering van deze overeenkomsten.

Je draagt zorg voor het archief van de toekomst en werkt nauw samen met de gemeentearchivarissen om nieuwe archiefstukken te verwerven en te ontsluiten. Je houdt de (technologische) ontwikkelingen nauw in de gaten, vertaalt deze naar (nieuwe) toepassingen en zoekt actief samenwerking binnen de lokale erfgoedpartners en de provinciale en (inter-)nationale archiefwereld.

Je geeft als directeur direct leiding aan 19 medewerkers. Je bent als integraal manager verantwoordelijk voor de mensen en middelen. Je geeft coachend en op resultaatgerichte wijze leiding aan de medewerkers, haalt het beste in ze naar boven en legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Daarbij behartig je de personele aangelegenheden van de afdeling en houdt voortgangsgesprekken. In deze functie werk je actief samen om te zorgen dat verhalen uit bronnen van het archief worden verteld. Daarbij werk je op verschillende vlakken nauw samen met Stadsmuseum Tilburg.

Als directeur rapporteer je direct aan de directeur-bestuurder van Stichting Mommerskwartier en ben je als Hoofd onderdeel van het Management Team van Stichting Mommerskwartier.

Wie zoeken wij?
Jij hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met informatiebeheer bij de overheid en kennis van of in ieder geval affiniteit met ICT-oplossingen. Daarbij neem je minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie met je mee. Je hebt een visie op de maatschappelijke positie van het archief en op archiveren in de toekomst, inclusief (juridische en technologische) ontwikkelingen die de dienstverlening van het archief in de toekomst gaan vormen. Je weet draagvlak te creëren, neemt je medewerkers mee en zet samen stappen. Je bent stressbestendig, bent benaderbaar en communiceert helder. Je bent zakelijk ingesteld en besluitvaardig, hebt overtuigingskracht en weet je interne en externe netwerk optimaal te benutten.

En verder:
• beschik je over hoogwaardige kennis/vakmanschap op het gebied van informatievoorziening;
• heb je kennis van en/of affiniteit met archief, geschiedenis en erfgoed;
• is relevante juridische ervaring een pre en;
• beschik je over wo-werk- en -denkniveau.

Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, (cultureel) ondernemerschap en samenwerken zijn competenties die wij bij al onze medewerkers zoeken en ze passen vanzelfsprekend ook bij jou.

Wat bieden wij?
Wij bieden ons nieuwe directeur Regionaal Archief Tilburg een functie in een zakelijke en extern gerichte organisatie met zeer betrokken en gedreven collega’s die klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week voor de duur van één jaar (met uitzicht op een vast dienstverband). Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum cao. Daarbij ontvang je een salaris gebaseerd op schaal 13 van de Gemeente cao. Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld, 3,4% eindejaarsuitkering en 194,4 vakantie uren (op basis van 36 uur). Wanneer je meer dan 12 kilometer enkele reis moet reizen naar je werklocatie kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in je reiskosten. Je pensioen wordt ondergebracht bij het ABP.

Als werkgever hanteert Stichting Mommerskwartier een beleid van gelijke kansen. Gelijkheid en diversiteit vinden wij belangrijk en we zetten ons in om een organisatie en plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit te reageren.

Interesse?
De Stichting Mommerskwartier laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv (in pdf) uiterlijk 17 januari 2024 te uploaden via het sollicitatieformulier op onze website. Bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de procedure eerder. Voor direct contact of vragen over deze functie kun je spreken met mr. René F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36.

De (pre-)selectie gesprekken zullen plaatsvinden in week 4 en 5 en de gesprekken met de selectie en adviescommissie vinden plaats op 20 februari 2024. We zijn voornemens de procedure in de maand februari af te ronden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.