Historici.nl

Gepubliceerd op 22-03-2018

Directeur Stadsmuseum Zoetermeer

Stadsmuseum Zoetermeer heeft in de 30 jaar van haar bestaan veel tentoonstellingen gemaakt over het leven in Zoetermeer vanuit verschillende perspectieven. De tijdgeest van diverse periodes uit de recente geschiedenis speelde hierbij vaak een belangrijke rol. Daardoor waren de tentoonstellingen ook interessant voor bezoekers van buiten Zoetermeer. Met beperkte middelen wist het Stadsmuseum Zoetermeer zich een gewaardeerde plek te bemachtigen in het Nederlandse museumlandschap.

Nu is het tijd om het museum naar een hoger plan te tillen. In 2019 gaat het Stadsmuseum Zoetermeer naar een nieuwe locatie in de binnenstad aanpalend aan het Forum van Zoetermeer waar naast het stadhuis en de bibliotheek circa 40 met elkaar samenwerkende organisaties zijn gevestigd. Het museum krijgt hier een viermaal zo grote tentoonstellingsruimte en moderne voorzieningen. De rode draad in het museum wordt lifestyle. Op deze nieuwe plek en met dit nieuwe thema kan en wil het uitgroeien tot een museum met nationale uitstraling.

Het nieuwe museum gaat over het dagelijks leven en de identiteit van Nederland van 1950 tot nu. Het thema sluit aan op de groeiende behoefte in de samenleving aan het antwoord op vragen als “Wie zijn wij”, “waarom maken wij bepaalde keuzes” en “waar gaan we naar toe”. Zoetermeer met haar mix van mensen en levensstijlen is als stad van wederopbouw een staalkaart van Nederland en een logische plek voor dit bijzondere museum.

Het museum gaat de inwoners van de stad dan ook actief betrekken bij de ontwikkeling van tentoonstellingen en wil nauw aansluiten bij de karakteristieken van de bewoners van stad en regio. Gezamenlijk beleven en ervaren worden belangrijke uitgangspunten voor het museum.

Stadsmuseum Zoetermeer is op zoek naar een

Directeur
(m/v – 28,8 uur)

Het Stadsmuseum Zoetermeer trekt jaarlijks zo’n 9000 bezoekers en bij tentoonstellingen met een nationale thematiek kwam 40% daarvan van buiten de regio. Bij tentoonstellingen met een regionaal karakter komen met name gezinnen met jonge kinderen en 55+ers uit de regio. In het nieuwe museum is het doel jaarlijks 25.000 bezoekers te trekken. Het Stadsmuseum Zoetermeer heeft en zeer goede reputatie op het gebied van cultuuronderwijs. In 2017 bereikte men meer dan 4000 leerlingen (inclusief museumlessen op school). De ambitie is dit te laten groeien tot circa 5000.

Het museum wil in Zoetermeer een bijdrage leveren aan het verbinden van generaties en culturen en aan burgerparticipatie. Het nieuwe museum biedt belevenis en entertainment en is een rijke leeromgeving voor jong en oud, het is een platform voor debat en netwerken en draagt bij aan de kwaliteit en levendigheid van de stad.

De organisatie
Het museum is een compacte organisatie met vijf medewerkers (3,9 fte) onder leiding van een directeur a.i. In het nieuwe museum zullen 11 medewerkers zijn (8,1 fte) onder meer werkzaam in de disciplines Inhoud, Educatie en Marketing. Daarnaast zijn er circa 25 vrijwilligers en 3 stagiaires. De begroting van het museum zal zo’n € 900.000 bedragen waarvan € 55.000 subsidie van de gemeente en bijdragen van fondsen van rond € 35.000. Het museum heeft de organisatievorm van een stichting met een Raad van Toezicht van vijf personen.

Het museum wil meer samenwerken met andere lokale musea en met culturele instellingen in de stad. De lokale verankering en de rol in de stedelijke samenleving zijn belangrijke aspecten van het museale beleid voor de toekomst.

De functie
De grote uitdaging voor de nieuwe directeur is het implementeren en uitbouwen van een nieuw museum. Een nieuw concept, op een nieuwe locatie, met een deels nieuw (zelf aan te trekken) team, met nieuwe energie en hoge ambities ten aanzien van bekendheid, relevantie en de bijbehorende bezoekersaantallen. Dit vereist een verbindende directeur die met gedrevenheid en energie samen met het team, stakeholders uit de gemeente en ondernemers uit de regio gedreven wordt door het behalen van resultaat.

Als directeur bent u verantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie; strategisch, beleidsmatig, inhoudelijk, mensen en middelen.

 • U bent verantwoordelijk voor de om- en opbouw van het nieuwe museum en de nieuwe museumorganisatie en de verhuizing c.q. het inrichten van de nieuwe locatie.
 • U ontwikkelt beleid en vertaalt dit in samenspraak het team en andere stakeholders naar praktische (jaar)plannen en zorgt voor de implementatie hiervan. U bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering.
 • U werkt met het team (Hoofd Inhoud) het nieuwe thema verder uit en vertaalt dit naar een aansprekend tentoonstellingsbeleid en -agenda, met de ambitie van hogere bezoekersaantallen en meer nationale uitstraling.
 • U bewaakt de kosten en ziet toe op een gezonde en transparante bedrijfsvoering en u kent de wegen om naast subsidies ook andere middelen te verwerven.
 • U bent boegbeeld van het museum en vertegenwoordigt het bij alle relevante partijen. Met oog voor (city)marketing en communicatie werkt u aan de “branding” van het museum, aan het bereiken van meer publiek en een goede positionering.
 • U geeft inspirerend en coachend leiding met een stijl die is gericht op vertrouwen, creativiteit en eigenaarschap van medewerkers.
 • U rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Profiel

 • U bent een gedreven cultureel ondernemer met ervaring in een leidinggevende positie in een vergelijkbare omgeving.
 • U heeft ervaring met organisatieveranderingen en kunt de organisatie meenemen naar een nieuwe toekomst.
 • U bent zakelijk en heeft voldoende ervaring met bedrijfsvoering om de cijfers nauwlettend te kunnen volgen, ziet scherp toe op bewaking van de kosten en weet financiële bronnen te vinden en activeren.
 • De boegbeeldfunctie kunt u met aantrekkelijk enthousiasme invullen. Het opbouwen van relevante netwerken gaat u makkelijk af.
 • U bent gewend om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, en weet daarin effectief te zijn en doelen te bereiken.
 • U bent een verbinder, die uitstekend kan communiceren en samenwerken met zeer diverse partners. U neemt beslissingen, hakt knopen door en bewaart het overzicht.
 • U bent een inspirerende en resultaatgerichte manager met een coachende stijl van leidinggeven.
 • Affiniteit met de doelgroepen van het museum en het nieuwe thema zijn van belang.

Arbeidsvoorwaarden
De functie heeft een dienstverband van 0, 8 fte (28,8 uur per week). De honorering valt in schaal 13 van het BBRA (maximaal circa € 6000,- bruto per maand op fulltime basis). De aanstelling geschiedt voor de duur van 1 jaar met de doelstelling dit te verlengen bij goed functioneren.

Procedure
De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met mevrouw P. Maitland. In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens circa vier kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 26 april 2018.

Geïnteresseerd?
Stuur uw motivatie en cv voor 15 april 2018 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 06-287 753 36 of kijken op www.maitland.be.

www.stadsmuseumzoetermeer.nl / www.maitland.be

Museum Vlaardingen| Directeur / Conservator
Door Redactie Historici.nl
Stadsmuseum Almelo| Directeur
Door Redactie Historici.nl
Kasteel Amerongen| Directeur-bestuurder (0,8 fte)
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.