Historici.nl

Gepubliceerd op 14-03-2019

Docent Oude Geschiedenis (0,75 fte)

Functieomschrijving

Wij zijn in eerste instantie op zoek naar een kandidaat met expertise in de Griekse geschiedenis. Kandidaten met een andere expertise, maar met een duidelijke aansluiting bij het profiel van de leerstoelgroep worden echter ook uitgenodigd te solliciteren. De succesvolle kandidaat is flexibel en breed inzetbaar. Ervaring en affiniteit met interdisciplinaire benaderingen van de Oude Geschiedenis is een vereiste. Ervaring met onderwijs op universitair niveau strekt tot aanbeveling.
Dit is een onderwijspositie, maar we zoeken iemand met een duidelijke potentie op het terrein van het onderzoek. Er zal ondersteuning zijn voor het opstellen van een onderzoeksproject met het oog op aanvragen.

Het onderzoek van de leerstoelgroep heeft een focus op de culturele, politieke en religieuze geschiedenis van de Griekse wereld in de Hellenistische en Romeinse periodes en de Late Oudheid. De leerstoelgroep is lokaal ingebed in het Centrum voor Historische Studies en in CRASIS, de interdisciplinaire onderzoeksgroep op het gebied van cultuur, religie en maatschappij in de oudheid. Op het nationale vlak maken we deel uit van de onderzoeksschool OIKOS en van het Zwaartekrachtproject Anchoring Innovation.

Taakomschrijving:
– de kandidaat zal onderwijs geven binnen een breed scala aan cursussen in de opleidingen Geschiedenis en GLTC (voertalen Nederlands en Engels)
– kandidaten zonder BKO zullen de gelegenheid krijgen deze binnen de taakstelling te verwerven; hiervoor zal begeleiding beschikbaar zijn
– de kandidaat zal een bijdrage leveren aan de administratieve taken van de leerstoelgroep.

Functie-eisen

• een doctoraat in de Oude Geschiedenis
• een publicatielijst die past bij het bereikte stadium van de carrière
• een actieve onderzoeksagenda
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (C1).

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring van minimaal € 2.709,- tot maximaal € 4.274,- (schaal 10 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd. Het betreft een aanstelling van 0,75 fte voor de periode van 4 jaar. De functie is ingedeeld conform het instrument Universitair Functie Ordenen (UFO). Het UFO-profiel is Docent 4.

De beoogde datum van indiensttreding is 1 augustus 2019

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatie te sturen vóór 15 april 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Uw sollicitatie dient te bestaan uit:
• een motivatiebrief van maximaal 2 A4
• een recent curriculum vitae
• de namen en contactgegevens van tenminste twee referenten.

Gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in de tweede helft van april 2019. Het geven van een gastcollege kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Afdeling

Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren is een grote, dynamische faculteit met meer dan 5.000 studenten en 700 academische, management- en ondersteunende stafleden. Naast het verzorgen van onderwijs (16 bachelor-, en 40 masteropleidingen), draagt het Faculteitsbestuur de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de kwaliteit en de organisatie van het onderzoek binnen de Faculteit. De Faculteit der Letteren zoekt een docent Oude Geschiedenis (0,75 fte). Het gaat om onderwijsvervanging voor een periode van 4 jaar.

Meer informatie.
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.