Historici.nl

Gepubliceerd op 28-09-2020

Docent Rechtsgeschiedenis

Als docent Rechtsgeschiedenis verzorgt u werkgroeponderwijs voor het vak Romeins privaatrecht als onderdeel van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid (Nederlands recht) en Notarieel recht. Daarnaast verricht u rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek op privaatrechtelijk gebied. Bij voorkeur mondt uw onderzoek uit in een proefschrift.

Functie-eisen

 • Een afgeronde juridische master in het Nederlands recht/Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht met goede resultaten.
 • Enthousiasme voor een wetenschappelijke carrière.
 • Belangstelling voor rechtsvergelijking en (rechts)geschiedenis.
 • Doorzettingsvermogen en uitstekende onderzoeksvaardigheden.
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Daarnaast beheerst u in enige mate het Latijn en bij voorkeur Duits.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Bij het schrijven van een proefschrift is de contractduur zes jaar.

 • Aanstelling: 40 uur per week.
 • Maximum salaris per maand € 4.402,- bruto op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 10).
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring.
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor nog 1 jaar. Indien er een proefschrift wordt geschreven, is de contractduur 6 jaar.
 • De gewenste datum indiensttreding is 1 december 2020.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

Werkgever

Radboud Universiteit
Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent, samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Je bent nodig!

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De vaksectie Rechtsgeschiedenis van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de faculteit der Rechtsgeleerdheid is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend voor het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat er daarin veel aandacht uitgaat naar de grondslagen van het recht en de wisselwerking tussen theorie en praktijk.  Dat gebeurt bijvoorbeeld via het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Het OO&R is een samenwerkingsverband tussen de faculteit en een aantal toonaangevende advocatenkantoren en multinationale ondernemingen, dat onderzoek doet op het terrein van het recht dat van belang is voor ondernemingen. Door de structurele kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk worden onderzoeksresultaten behaald, die niet slechts voor de rechtswetenschap maar ook voor de rechtspraktijk van belang zijn. De vaksectie bestaat uit 6 medewerkers.

Additionele informatie
Meer over de inhoud van de vacature:
Prof. mr. dr. C.J.H. Jansen, hoogleraar Rechtsgeschiedenis
Telefoon: 024 361 61 64
E-mail: c.j.h.jansen@jur.ru.nl

Mr. dr. V.J.M. van Hoof, universitair docent
Telefoon:  024 361 58 83
E-mail: v.vanhoof@jur.ru.nl

Solliciteer

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.