Historici.nl

Gepubliceerd op 20-06-2019

Docent Transregionale geschiedenis late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Functieomschrijving

De capaciteitsgroep Geschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft vanwege diverse onderzoeksubsidies van vaste stafleden een tijdelijke vacature voor een docent Transregionale geschiedenis van de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

We zijn op zoek naar een ervaren docent die onderwijs kan verzorgen op het snijvlak van de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, bij voorkeur met een focus op transregionale of mondiale perspectieven op deze geschiedenis, maar ook inzetbaar is in bijvoorbeeld meer algemene vakken als Inleiding in de geschiedenis, Wetenschapsfilosofie en onderzoekswerkgroepen. De docent verzorgt inspirerende werkcolleges en eventueel ook hoorcolleges in vooral de bacheloropleiding Geschiedenis, maar inzet in het masterprogramma is niet uitgesloten. Tot de onderwijstaken behoren verder het begeleiden van scripties en het bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het curriculum.
Binnen de afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen, en de capaciteitsgroepen daarbinnen, wordt er nadrukkelijk gebouwd aan programma’s waarin de onderzoekinteresses van de staf en de curriculumontwikkeling elkaar versterken. Het uitvoeren van onderzoektaken behoort niet tot het takenpakket van deze docent, maar wij ondersteunen en stimuleren initiatieven op onderzoekgebied wel.

Tot het takenpakket behoren:

 • het in samenspraak met anderen ontwikkelen en verzorgen van onderwijs binnen de bachelor- en eventueel masteropleiding Geschiedenis, zowel op het gebied van de transregionale/mondiale middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis als ook binnen meer algemene vakken van de opleidingen;
 • het begeleiden van bachelor- en mogelijk masterscripties;
 • het bijhouden van de vakliteratuur en het integreren van nieuwe onderzoekinzichten in het te verzorgen onderwijs;
 • een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het onderwijs;
 • eventueel het verrichten van bestuurs- en beheerstaken.

Functie-eisen

 • Je bent breed inzetbaar in het onderwijsprogramma van Geschiedenis op diverse niveaus;
  je hebt aantoonbare ervaring met het geven van (hoor- en) werkcolleges en met scriptiebegeleiding;
 • je hebt aantoonbare didactische vaardigheden en kwaliteiten, blijkend uit een onderwijsportfolio of bent in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO);
 • je bent gepromoveerd op een relevant onderwerp of promoveert binnen afzienbare tijd (d.w.z. de promotiecommissie heeft de dissertatie al goedgekeurd);
 • je hebt affiniteit en ervaring met het gebruik van ICT in academisch onderwijs;
 • je  beschikt over organisatorische ervaring en vaardigheden en bent beschikbaar voor organisatorische taken binnen de capaciteitsgroep Geschiedenis;
 • je bent een betrouwbare teamspeler;
 • je moedertaal is het Nederlands of je hebt een grondige beheersing van het Nederlands (je bent in staat om onderwijs te verzorgen in deze taal).

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging met een tweede jaar na een beoordeling van het functioneren. Aangezien het gaat om een vervanging van vaste stafleden is verdere verlenging of een vaste aanstelling in de toekomst niet aan de orde. Bovendien is aanstelling op deze functie niet mogelijk voor kandidaten die in de zes maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum een dienstverband met de UvA hebben gehad. Aanvang aanstelling uiterlijk per 1 september 2019.
De omvang van de aanstelling is 19 uur per week (0,5 fte), waarvan 85% voor onderwijstaken en 15% voor onderwijsgerelateerd onderzoek. Het UFO-profiel van docent (D) is van toepassing op deze functie (salarisschaal 10/11, afhankelijk van relevante werkervaring). De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

http://www.uva.nl/home

Afdeling

Faculteit der Geesteswetenschappen

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt de capaciteitsgroep Geschiedenis, onderverdeeld in diverse leerstoelgroepen, de bachelor- en masteropleidingen Geschiedenis. De masteropleiding kent diverse programma’s.
Het volledige onderwijsprogramma is te vinden via onze studiegids 2019-2020.
Het onderzoek van de capaciteitsgroep Geschiedenis wordt uitgevoerd binnen de onderzoeksgroepen van de ASH, de Amsterdam School of Historical Studies, een van de Research Schools van het Amsterdam Institute of Humanities Research (AIHR).

https://www.uva.nl/faculteit/faculteit-der-geesteswetenschappen/faculteit-der-geesteswetenschappen.html

Additionele informatie

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Sollicitatie

Je kunt een sollicitatiebrief inclusief gedetailleerd cv  uiterlijk 30 juni 2019 sturen via deze link. Wij nemen alleen complete sollicitaties die we via deze link ontvangen in behandeling.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden tussen 4 en 12 juli 2019. Het houden van een proefcollege kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.