Historici.nl

Gepubliceerd op 13-12-2018

Docent Vrede en Recht / geschiedenis

Functiebeschrijving

Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Vanaf het schooljaar 2016-2017 staat gepersonaliseerd leren centraal. Leerlingen werken op hun eigen leerlijn en elke leerling heeft een coach. Daarnaast is er onderscheid tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd).
Het Haags Montessori Lyceum zoekt per 1 februari tot einde schooljaar een

docent Vrede en Recht / Geschiedenis
voor ca. 0,25 fte

Profiel

Wij zijn op zoek naar een docent Vrede en Recht / Geschiedenis die voldoet aan het volgende profiel:

  • In het bezit van een tweedegraads bevoegdheid geschiedenis
  • creatief en jong van geest
  • bereid eigen materiaal te maken en over te dragen
  • gewend om in een trekkersrol te functioneren
  • flexibel en initiatiefrijk, moet kunnen improviseren en een draai kunnen geven aan bestaand materiaal
  • degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning
  • communicatief sterk en in staat tot samenwerken
  • academisch onderlegd
  • bekend met de stad Den Haag of avontuurlijk en bereid om deze kennis op te doen
Van de docent Vrede en Recht verwachten wij:
• dat hij / zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen
• dat hij / zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht
• dat hij / zij in staat is om binnen de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en dit om te zetten in concrete projecten
• dat hij / zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel
• een beschikbaarheid van twee dagdelen, waaronder de woensdagmiddag
Er is, naast de 3 uur Vrede en Recht, een kleine vacature geschiedenis voor 2-3 uur.
Procedure
Sollicitatiebrieven kunnen per mail gericht worden aan Melissa Schneider, Hoofd Bedrijfsvoering sne@hml.nl tot uiterlijk 17 december 2018. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 19 december vanaf 15.30 uur.
Ga naar deze website voor meer informatie.
Fontys Hogescholen – |Docent Cultuurhistorie
Door Redactie Historici.nl
Rijksmuseum: Hoofd Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Docent Middeleeuwse Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.