Historici.nl

Gepubliceerd op 15-06-2021

Doctor-Assistent bij Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis KU Leuven

Voor de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, Leuven zoeken wij een 80% doctor-assistent.

Functie

De aan te werven doctor-assistent zal onderzoek opzetten, begeleiden en zelf verrichten op het terrein van de cultuurgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Hij/zij zal tevens met een aantal colleges en opleidingsonderdelen worden belast:

  • Het college Geschiedenis van de geschiedschrijving (F0LB1A)
  • Het college Geschiedenis van de Nederlanden (F0LB2B)
  • Het college Cultuurgeschiedenis na 1750: stromingen en stijlen (FOSX1A)
  • Het college Theorie van de historische kennis (F0SX4C)
  • Begeleiding van cultuurhistorische masterproeven (F0VE5D)
  • Seminarie bij de cultuurhistorische masterproeven (F0YJ8B)

Profiel

De kandidaten dienen doctor in de Geschiedenis te zijn en hebben bij voorkeur onderwijs- en onderzoekservaring op het terrein van de cultuurgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Zij zijn bereid organisatorische taken op te nemen binnen de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750.

Aanbod

Het gaat om een deeltijdse aanstelling van 80% als doctor-assistent.
De aanstellingstermijn bedraagt drie jaar.

Aan deze functie is een verloning gekoppeld in barema 44.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Tom Verschaffel, tel.: +32 56 24 61 41, mail: tom.verschaffel@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 25/06/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.