Historici.nl

Gepubliceerd op 10-07-2023

Call for applications – Dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs

In de scriptie moet (een vorm van) immaterieel erfgoed het hoofdthema zijn. Immaterieel erfgoed raakt aan veel verschillende gebieden, van toerisme tot beleid, diversiteit, duurzaamheid en meer. Een belangrijk uitgangspunt is altijd dat de gemeenschappen, groepen en individuen die het immaterieel erfgoed levend houden centraal staan en betrokken worden bij het onderzoek (of hierover geïnformeerd). Het Kenniscentrum definieert immaterieel erfgoed zoals het in het UNESCO Verdrag Inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003) is vastgesteld:

Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven.

UNESCO heeft vijf domeinen of categorieën van immaterieel erfgoed benoemd:

 • Festiviteiten, rituelen en sociale praktijken
 • Spreken, zingen en vertellen
 • Uitvoerende kunsten
 • Traditioneel vakmanschap / ambachten
 • Kennis en gebruiken rondom de natuur en het universum

Zie hier een overzicht van al het immaterieel erfgoed dat bij het Kenniscentrum is aangemeld.

Voorwaarden

 • De scriptie is minimaal beoordeeld met een 8 (of een 15 in Vlaanderen) + bewijs
 • Bachelor- en Masterscripties over immaterieel erfgoed die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023 zijn geschreven aan en beoordeeld door universiteit of hogeschool in het Koninkrijk der Nederlanden of Vlaanderen
 • Nederlands- of Engelstalig
 • Aantoonbaar vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (consent) van de betreffende erfgoedgemeenschap(pen)
 • Samenvatting van de scriptie in max. twee A4

Beoordelingscriteria

 • Relevantie voor de praktijk van (borging van) immaterieel erfgoed
 • Relevantie voor de wetenschap
 • Onderzoeksmethoden (bij voorkeur participatief onderzoek – betrokkenheid van erfgoedbeoefenaren bij het onderzoek)
 • Helderheid/leesbaarheid
 • Originaliteit
 • Maatschappelijke waarde/actualiteitswaarde

Beoordelingscommissie

 • Prof. Rose Mary Allen – Universiteit van Curaçao
 • Jorijn Neyrinck – Werkplaats immaterieel erfgoed (België)
 • dr. Gertjan Plets – Universiteit Utrecht
 • dr. Mark Schep – Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland – Reinwardt Academie
 • dr. Adrienne Zuiderweg – Stichting Indisch Erfgoed

Uitreiking/prijs

De winnaar van de Dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs ontvangt:

 • 1000,- euro
 • Unieke IE-Trofee, gemaakt door ambachtspersoon
 • Presentatie van onderzoek bij uitreiking begin 2024. Onderdeel van Heritage Lecture-programma van de Universiteit Utrecht
 • Publicatie op website van het Kenniscentrum

Praktische eisen

 • De scriptie dient in een digitale versie te worden opgestuurd naar scriptieprijs@immaterieelerfgoed.nl 
 • De uiterste inleverdatum is 1 oktober 2023
 • Op de scriptie moeten de contactgegevens (naam, emailadres en telefoonnummer) van de student en de docent duidelijk worden vermeld

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.