Historici.nl

Gepubliceerd op 17-10-2017

Dr. Ernst Crone Fellowship 2018

Het Dr. Ernst Crone Fellowship voorziet in een stipendium van maximaal € 30.000 bruto ten behoeve van onderzoek naar objecten in de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Het stipendium kan aan u persoonlijk worden verstrekt of aan uw werkgever. Het fellowship staat open voor gepromoveerde academici. De looptijd van het fellowship is twaalf maanden. U dient uw belangstelling kenbaar te maken uiterlijk 1 december 2017.

Procedure
U kunt zich uitsluitend aanmelden voor een fellowship bij Het Scheepvaartmuseum door het indienen van de volgende documenten:
1. Een motivatiebrief;
2. Een curriculum vitae inclusief een lijst van publicaties;
3. Een beknopte beschrijving van uw onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak (ca. 1000 woorden);
4. Een aanbevelingsbrief van een academicus die bekend is met uw onderzoekswerk – separaat van het dossier van de kandidaat-fellow te versturen door de referent zelf.

Gelieve deze documenten uiterlijk 1 december 2017 per e-mail te versturen naar fellowships@hetscheepvaartmuseum.nl.

Meer informatie: Dr. Ernst Crone Fellowship 2018

www.hetscheepvaartmuseum.nl

Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship 2018
Door Redactie Historici.nl
Vacature: Fellowships Het Scheepvaartmuseum 2015
Door Redactie Historici.nl
Fellowshipsprogramma Het Scheepvaartmuseum 2019
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.