Historici.nl

Gepubliceerd op 19-09-2019

Dudok Architectuur Centrum Directeur

Het Dudok Architectuur Centrum (DAC) is het centrum voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijk erfgoed in Hilversum, een gemeente die zich nadrukkelijk profileert als media- en muziekstad en als stad van Dudok en van ‘jonge monumenten’.

Het DAC organiseert rondleidingen door het raadhuis, excursies in de stad en tentoonstellingen, debatten, lezingen naast publieksactiviteiten zoals de Open Monumentendagen en de Dag van de Architectuur. Het DAC is gevestigd in het raadhuis van Hilversum, hoogtepunt in het oeuvre van architect W.M. Dudok.
Voortbouwend op de betekenis van Dudoks oeuvre en gedachtegoed in deze tijd, wil het centrum een onafhankelijk platform zijn voor actuele ontwikkelingen en visies op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijk erfgoed, om daarmee het draagvlak voor ruimtelijke kwaliteit te vergroten en bij te dragen aan de culturele betekenis van Hilversum en de regio Gooi en Vecht.

Wegens het vertrek van de huidige directeur per 1 november 2019 zoekt het bestuur van het Dudok Architectuur Centrum een

Directeur

24 uur per week / 0,6 fte

Het centrum zoekt een directeur die met verve de ingezette koers kan verdiepen met nieuwe initiatieven en vertalen naar een inhoudelijk en financieel verantwoord meerjarenprogramma. De directeur weet zich als het gezicht van het DAC te profileren, werkt nauw samen met de DAC operationeel manager (0,6 fte) en overlegt regelmatig met het bestuur.

Het bestuur zoekt iemand met de volgende achtergrond en talenten

 • HBO+ / universitaire opleiding op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, ruimtelijk erfgoed / cultuurhistorie.
 • Kennis van en visie op het hedendaagse architectuur- en erfgoeddebat (nationaal en internationaal).
 • Kennis van en visie op rol en betekenis van (lokale) architectuurcentra.
 • Affiniteit met Hilversum en de regio Gooi en Vecht.
 • Ervaring met het aansturen van een culturele organisatie, projectmanagement en fondsenwerving, financieel management en personeelsbeleid.
 • Aantoonbaar organisatorisch talent, ook ten aanzien van publieksactiviteiten.
 • Gewend te opereren in een politiek complexe omgeving, zowel lokaal als regionaal.
 • Ondernemend en resultaatgericht.
 • Publieksgericht, flexibel en enthousiasmerend.
 • Gevoel voor marketing en communicatie.

Taken

 • Inhoudelijk en financieel directie voeren, inclusief fondsen werven.
 • Uitvoeren van het bestaande meerjarenplan, binnen het DAC beleidsplan en passend binnen het cultuurbeleid 2015-2020 van de gemeente Hilversum en de regio Gooi & Vecht (CERT).
 • Ontwikkelen en opstarten van het meerjarenplan 2021-2024.
 • Vertegenwoordigen van het DAC in het Cultuurnetwerk Hilversum en de regio Gooi en Vecht (CERT) en het cultuur-educatieve netwerk (CMK).
 • Zoeken van samenwerking met lokale, regionale en nationale partners.
 • Ontwikkelen van een strategische visie op het vergroten van het publieksbereik.

Salaris afhankelijk van ervaring maximaal € 5.500,- bij fulltime aanstelling.
Aanstelling geschiedt voor één jaar; na gebleken geschiktheid volgt in principe verlenging.

Meer informatie: Irmgard van Koningsbruggen, voorzitter bestuur (06-22429286) of Indira van ’t Klooster, directeur (06-53836437).

Sollicitaties met CV en motivatie vóór 7 oktober 2019 naar: irmgardvankoningsbruggen@kpnmail.nl.

 

Fries Scheepvaart Museum: Directeur
Door Redactie Historici.nl
Directeur – Luther Museum
Door Redactie Historici.nl
Museum Gouda: Directeur-Bestuurder
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.