Historici.nl

Gepubliceerd op 21-06-2012

Een nationaal podium voor jonge historici!

Het KNHG roept jonge historici op om een congresvoorstel in te dienen, bij voorkeur over een thema dat een breed publiek van vakgenoten aanspreekt, verder zijn er geen beperkingen in tijd of invulling gesteld.

De vorige oproep in 2009 leverde een groot aantal inzendingen op waarvan er in de daaropvolgende jaren vier zijn uitgewerkt. In 2010 werden twee congressen gehouden: ‘Arena’s van de politiek. Politieke waarden in bestuur, grondwet en publieke opinie, 1650-2005’, en ‘A New Dutch Imperial History. Connecting Dutch and Overseas Pasts’. In 2011 volgden congressen over ‘De (on)zichtbare grens? Politiek-culturele wisselwerking en nationale identiteitsvorming in Nederland en België sinds 1830’en ‘Traumatische ervaringen in de geschiedenis der Nederlanden’.

 

Het KNHG assisteert financieel en organisatorisch, en adviseert waar nodig en gewenst bij de inhoudelijke voorbereiding van het congres. Voorstellen van 1-2 pagina’s graag indienen vóór 1 september 2012. Het bestuur selecteert de interessantste voorstellen in het najaar.

Inlichtingen bij mr.drs. Marja de Keuning: Marja.de.keuning@huygens.knaw.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.