Historici.nl

Gepubliceerd op 24-04-2015

Eerste nummer ‘The Medieval Low Countries. An Annual Review’ nu online!

The Medieval Low Countries. An Annual Review is een nieuw jaarboek voor de middeleeuwse geschiedenis van de Nederlanden: het is de opvolger van het tijdschrift Millennium (25 jaargangen; 1987-2011) en het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (15 jaargangen; 1998-2012).

Het eerste nummer  staat nu online!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.