Historici.nl

Gepubliceerd op 24-04-2015

Eerste nummer ‘The Medieval Low Countries. An Annual Review’ nu online!

The Medieval Low Countries. An Annual Review is een nieuw jaarboek voor de middeleeuwse geschiedenis van de Nederlanden: het is de opvolger van het tijdschrift Millennium (25 jaargangen; 1987-2011) en het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (15 jaargangen; 1998-2012).

Het eerste nummer  staat nu online!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.