Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 05-11-2015

Enquête KNHG

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is volop bezig met zichzelf te vernieuwen. Hierbij speelt de mening van jou, als (toekomstig) historicus, een belangrijke rol. Als KNHG vinden wij het namelijk erg belangrijk dat deze veranderingen en vernieuwen goed aansluiten bij jouw behoeftes, wensen en dromen. Vul daarom de onderstaande enquête (14 korte vragen) in en zorg er zo voor dat wij bieden wat jij nodig hebt! De gegevens worden anoniem verwerkt.

Naar de enquête.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.