Historici.nl

Gepubliceerd op 31-05-2013

Eric Jorink benoemd tot Teylers Hoogleraar

Dr. Eric Jorink is per 1 juni a.s. benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Jorink, als onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW, zal de nieuw ingestelde leerstoel ‘Verlichting en religie in historisch en sociaal cultureel perspectief’ gaan bekleden. Hij gaat zich onder meer bezighouden met de raakvlakken tussen geloof, kunst en wetenschap in de vroegmoderne tijd, meer in het bijzonder met het ontstaan van collecties en musea.

Jorink studeerde geschiedenis in Groningen en Parijs, en trad in 2001 in dienst van het toenmalige Constantijn Huygens Instituut (KNAW). In 2004 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping. Hij publiceerde veelvuldig op het gebied van de geschiedenis van de wetenschappelijke cultuur, onder meer (samen met Bart Ramakers, eds) Art and Science in The Early Modern Netherlands (2011) en (samen met Dirk van Miert, eds) Isaac Vossius (1618-1689) between Science and Scholarship (2012).  Naast zijn werkzaamheden aan het Huygens ING is Jorink dit academisch jaar als Andrew W. Mellon visiting professor verbonden aan het Courtauld Institute of Art, University of London. Thans werkt hij aan de voltooiing van een biografie van Johannes Swammerdam (1637-1680).

De leerstoel, die Jorink voor een dag in de week zal bekleden, is mogelijk gemaakt door Teylers Stichting en verbonden aan Teylers Godgeleerd genootschap. Deze leerstoel is ingesteld naast de al sinds 1928 bestaande leerstoel vanwege Teylers Tweede Genootschap, ‘Geschiedenis van de Natuurwetenschappen’,  gevestigd aan de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in Leiden, en thans bekleed door prof.dr. F. van Lunteren.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.