Historici.nl

Gepubliceerd op 18-04-2012

European Social Science History Conference

Van 11 tot 14 april 2012 vond in Glasgow de tweejaarlijkse European Social Science History Conference (ESSHC) plaats. Dit grote congres voor historici en andere (sociaalwetenschappelijke) academici werd voor de 9e keer georganiseerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

De conferentie was gehuisvest op de campus van de University of Glasgow, waar Adam Smith ooit studeerde en hoogleraar was. Dit keer waren er ongeveer 1450 deelnemers, van circa 50 verschillende nationaliteiten.

Tijdens de vier congresdagen waren er 346 sessies georganiseerd. Omdat er ruim 20 sessies parallel plaatsvonden was er een ruime keuze aan onderwerpen. Dit lag ook aan het brede disciplinaire karakter van het congres. De sessies vielen onder verschillende netwerken per thema (zoals Ethnicity and Migration, Women and Gender, Economics of Culture) of per geografische eenheid of tijdperk (bijvoorbeeld Asia of Antiquity). Daarbinnen werden vervolgens meer of minder coherente sessies met een specifieke invalshoek gepresenteerd, waarbij zowel beginnende onderzoekers als zeer ervaren academici aan het woord kwamen.

Glasgow is een traditionele arbeiders- en industriestad, en een enkeling is -wanneer daar gelegenheid voor was- de scheepswerven aan de Clyde gaan bezoeken. Ook waren er verschillende georganiseerde tours, bijvoorbeeld naar het St. Mungo Museum en the People’s Palace, musea die beogen de geschiedenis van de ‘gewone’ bevolking van Glasgow te vertellen.

Op donderdag vond de officiële plenaire bijeenkomst plaats, met -na een overzicht door de congresorganisator Els Hiemstra- een lezing door Prof. Christopher J. Berry, getiteld ‘Adam Smith: Opulence, Freedom and a Moral Economy’. De lezing werd gevolgd door een receptie voor alle deelnemers, aangeboden door de stad Glasgow en opgevrolijkt door een heuse doedelzakspeler. Op vrijdagavond was er een meer officieuze sociale bijeenkomst, waarbij aan congresgangers de mogelijkheid werd geboden hun danskunsten te vertonen.

Inhoudelijk gezien was de ESSHC dit jaar zeer geslaagd: het niveau van de papers en commentaren was hoog, er zijn veel nieuwe contacten gelegd tussen wetenschappers, oude contacten bestendigd en ook de traditionele ‘book exhibit’, waarbij gerenommeerde uitgeverijen hun publicaties tentoonspreiden en met onderzoekers spreken, was de moeite waard. Voor wie het dit keer gemist heeft: de volgende ESSHC vindt plaats in 2014, in Wenen!

Voor meer informatie en foto’s van de conferentie, zie: http://www.iisg.nl/esshc/

Elise van Nederveen Meerkerk, Instituut voor Internationale Geschiedenis

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.