Historici.nl

14e Studiedag Middeleeuwen: Buitenbeentjes in de Middeleeuwen

10 mar 2017
Van 8:00 - 16:00uur

n Nijmegen wordt jaarlijks de Interfacultaire Studiedag Middeleeuwen georganiseerd. Op deze dag presenteren mediëvisten van de Radboud Universiteit hun onderzoek voor een breed publiek van geïnteresseerden.  De Studiedag Middeleeuwen is dit jaar op 10 maart.

Het mediëvistisch onderzoek in Nijmegen is verdeeld over verschillende afdelingen, zoals Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Engels, Duits, Nederlands, Religiewetenschappen, Filosofie en Theologie. Tijdens de Studiedag worden de middeleeuwen dus vanuit verschillende disciplines benaderd. De lezingen sluiten aan bij een jaarlijks wisselend thema.

De Studiedag vormt een ontmoetingsplaats voor mediëvisten aan de Radboud Universiteit, maar fungeert evenzeer als een brug tussen de universiteit en de maatschappij. Het is een verplicht onderdeel voor studenten van de Minor Mediëvistiek en trekt gewoonlijk ook veel publiek van buiten de universiteit.

De voertaal is Nederlands, al kan het soms voorkomen dat er een enkele lezing in het Engels wordt gehouden. De dag wordt altijd afgesloten met een borrel, met gelegenheid om na te praten en kennis te maken met mediëvisten en andere liefhebbers van de middeleeuwen.

Gratis voor studenten en medewerkers RU, anders € 5,-. Geen inschrijving nodig.

Meer informatie: www.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.