Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

1666: De Engelse Furie op Vlieland en Terschelling

21 jan 2017
Van 12:00 - 16:30uur

– Jaarsymposium Werkgroep Maritieme Geschiedenis – 

Onder leiding van schout-bij-nacht Robert Holmes viel een Engelse vloot het Vlie tussen Vlieland en Terschelling binnen op 19 en 20 augustus 1666. De Engelsen vielen eerst de voor anker liggende koopvaardijschepen aan en vervolgens het dorp West-Terschelling. Alles ging in vlammen op. De schade was enorm. De ca. 150 koopvaarders waren geladen met vracht voor de Oostzee. De waarde werd geschat op 2 à 3 miljoen gulden. West-Terschelling ging bijna geheel door brand verloren. Oost-Vlieland bleef wonderwel gespaard door opkomend slecht weer.

Deze gebeurtenissen vormden het Nederlandse dieptepunt in de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). De Republiek revancheerde zich in 1667 met de tocht naar Chatham, waarna deze oorlog met een gunstige vrede kon worden beëindigd.

De Engelse Furie heeft altijd veel minder aandacht gekregen dan de glorieuze tocht naar Chatham. De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy vindt het zinvol om deze episode uit de geschiedenis te belichten met de inzichten van nu.

Programma

13.30   Ontvangst met koffie/thee

14.00   Opening van het symposium door Rob Leemans (voorzitter Werkgroep Maritieme Geschiedenis) en Peter Tolsma(dagvoorzitter)
           Welkom Maritieme Academie Harlingen door directeur Arjen Mintjes 
           Het belang van Vliestroom en Texelstroom voor de Koopvaardij door Paul van Royen
           De Marine-organisatie ten tijde van de Republiek door Adri van Vliet
           De Engelse Zeeoorlogen door Jaap de Kam

15.45   Pauze

16.15   De Ramp op het Vlie door Anne Doedens 
            De Brand van West-Terschelling door Frans Breukelman 
            Holmes Bonfire als politiek-culturele clash door Gijs Rommelse

17.45   Afsluiting door Rob Leemans

18.00   Borrel met aansluitend buffet

Toegang en opgave
Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Opgave en betaling via internet heeft onze voorkeur. Binnenkort vindt u op deze plek het registratie- en betaalformulier. 

Voor meer informatie en aanmelding zie fryske-akademy.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.