Historici.nl

20-21 September 2017: From Reformation to Reformations

20 sep - 21 sep 2017
Van 6:00 - 14:00uur

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, het Amsterdam Centre for Religious History (ARCH) en CLUE+ van de Vrije Universiteit, nodigen u uit tot het bijwonen van de conferentie From Reformation to Reformations. On Analogies, Ideals and Ideas.  De tweedaagse conferentie vindt plaats op woensdag 20 en donderdag 21 september 2017 in de PThU-zaal (1E-24) in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Door de eeuwen heeft de Reformatie verscheidene interpretaties gekend.  Het begin wordt doorgaans gedateerd in 1517 met het optreden van Maarten Luther in Wittenberg. Latere generaties hebben de Reformatie gebruikt als model, metafoor of als ideaal. De Reformatie werd uit de historische context gelicht en voor het eigen proces of de eigen principes ingezet.

De Engelstalige versie van de uitnodiging, opgesteld door historicus Bart Wallet, verschaft meer informatie over de opzet en het programma dat u op 20 en 21 september kun verwachten. Zie voor het volledige programma: https://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Luther_Web_Nieuw_tcm215-850441.pdf Mocht deze link, wat weleens gebeurt, onverhoopt niet aangeklikt kunnen worden, kijk dan op www.hdc.vu.nl 

Voor wie de tweedaagse conferentie wil bijwonen: wilt u zich voor vrijdag 8 september registreren? De entree is 30 euro, inclusief koffie en thee, te betalen via iban: nl86 ingb 0001 1680 01 onder vermelding van ‘Reformatie’.

For updates see www.hdc.vu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.