Historici.nl

28e Gonda-lezing door Upinder Singh – Inscribing power on the realm

26 nov 2021
Van 16:00 - 17:30uur
Amsterdam

Koninklijke ideologie en religieuze politiek in India, ca. 200 v.Chr. – 300 n.Chr.

De Stichting J. Gonda Fonds nodigt u uit voor de 28e Gonda-lezing door Upinder Singh (hoogleraar Geschiedenis, Ashoka University, Sonepat, India).

In haar lezing betoogt Upinder Singh dat de grondvorm van de oude Indiase politieke ideologie en religieuze politiek in de periode tussen circa 200 v.Chr. en 300 n.Chr. is ontstaan door een continu dialogisch proces, dat terug te zien is in de wijze waarop koningen hun machtsstempel op hun rijk hebben gedrukt.

Datum & tijd: Vrijdag 26 november 2021, van 16.00 tot 17.30 uur

Plaats: Trippenhuis, Tinbergenzaal, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voertaal: Engels

Meer informatie: Website KNAW

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.