Historici.nl

400 jaar Synode van Dordrecht

16 mar 2017
Van 17:30 - 20:30uur

Op 13 november 2018 is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht begon. De vergadering duurde 180 dagen. Honderd van de beste calvinistische theologen uit de Republiek, Engeland, Schotland, Duitse landen, Zwitserland kwamen bijeen in Dordrecht. De Europese calvinistische familie was bijna compleet aanwezig. Alleen de Franse Hugenoten mochten er geen deel aan nemen van de koning. Hun stoelen bleven leeg. Remonstranten werden uit de vergadering gezet en ontwikkelden zich daarna tot een invloedrijke religieuze groepering.

Een Europese topontmoeting dus, die 180 dagen duurde. In Dordrecht werd het Calvinisme tot een eenheid gesmeed. Daarna ging het de wereld over met de VOC, en de emigratie in de 19de eeuw. Die internationale invloed is nog immer actueel. Over die invloed toen en nu gaat het 180 dagen lange programma ‘400 Jaar Synode’ in 2018/19. De mijlpaal wordt gevierd van november 2018 tot en met april 2019.

Veel Dordtenaren (en veel Nederlanders) hebben geen idee meer hoe ‘revolutionair’ de Synode van Dordrecht in 1618 was. En hoe groot de invloed op onze taal, op onze cultuur en natuurlijk op het protestantisme. En in tegenstelling tot wat we vaak denken, niet alleen in ‘ons kleine calvinistische polderland’, maar ook in Korea, Afrika, Amerika, Canada, en nog veel meer landen. Zelfs vandaag de dag nog, op 10.000 km’s  van Nederland in Dort College USA, is het Dordtse gedachtegoed expliciet aanwezig.

De Dordtse leerregels hebben een vorm en een stelligheid waar de 21ste mens moeite mee heeft. Maar als internationaal symbool van de Nederlandse calvinistische cultuur, staat de Synode van Dordt, nog immer als een huis. Daar mag u als inwoner van Dordrecht best trots op zijn.

Programma 16 maart

  • Opening door de heer P. Schoon
  •  Welkom en terugblik eerdere mijlpalen door wethouder P.H. Sleeking
  • Toelichting op inhoud, achtergronden en betekenis door de heer F. van Lieburg, onderzoeker verbonden aan de VU Amsterdam
  • Toelichting op de programmalijn door de heer H. Bakker, intendant gemeente Dordrecht en mevrouw G. Bloemendal, co-intendant stedelijke initiatieven
  • Afsluiting door de heer P. Schoon
  • (organisatie,  concept criteria subsidie, data, gelegenheid tot vragen)

De avond vindt plaats in museumrestaurant Art & Dining.

Meer informatie en kaarten: hethofvannederland.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.