Historici.nl

Informatiedag Immaterieel Erfgoed in Zeeland

24 sep 2018
Zierikzee

Erfgoed in Zeeland
Erfgoed in Zeeland: dan heb je het over monumenten, archeologie, museumvoorwerpen, archiefstukken, maar ook over immaterieel erfgoed. Dat wordt nog wel eens gezien als de verhalen bij het materieel erfgoed, maar dat is niet terecht. Immaterieel erfgoed is een heel eigen gebied binnen het cultureel erfgoed.

UNESCO Verdrag 
Sinds Nederland in 2012 het UNESCO 2003 Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekende komt de reikwijdte van dit gebied ook in ons land steeds meer in beeld. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft uitvoering aan dit Verdrag, onder meer met inzet van een Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, de ontwikkeling van een AmbachtenLab voor musea en met programmalijnen voor kennisontwikkeling, bijvoorbeeld over de verhouding tussen immaterieel erfgoed & toerisme of over controversieel erfgoed. Daarnaast zal komende jaren ook aandacht uitgaan naar de werking van de Erfgoedwet en nieuwe Omgevingswet voor het immaterieel erfgoed.

Informatiedag Immaterieel Erfgoed
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland belegt, samen met het Kenniscentrum, een informatiedag over immaterieel erfgoed in Zeeland op maandag 24 september in Zierikzee. De informatiedag is bedoeld voor medewerkers van erfgoedorganisaties, voor gemeentelijke of provinciale beleidsmedewerkers voor cultureel erfgoed, maar ook voor professionals uit aanverwante organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme. Na enkele informatieve presentaties in het ochtendprogramma, zal in het middagprogramma de aandacht vooral uitgaan naar interactieve kennismaking met immaterieel erfgoed in workshops en demonstraties van erfgoedgemeenschappen.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.