Historici.nl

VGN Nationaal Geschiedenisonderwijscongres: Gevoelige geschiedenis in de klas

9 mar 2018
Van 9:15 - 17:30uur
Nederlands Openluchtmuseum

Onze leerlingen hebben al een hele geschiedenis achter de rug wanneer wij ze in de les ontmoeten. Wanneer in de geschiedenisles bepaalde onderwerpen aan de orde komen, blijkt dat leerlingen verschillende ‘verhalen’ kennen. Spanningen bestaan tussen postkoloniale en nationalistische perspectieven op de Nederlandse koloniale geschiedenis en slavernij; onderwerpen als de Holocaust of de Palestijnse kwestie kunnen antisemitische reacties oproepen, terwijl de geschiedenis van de islam of migratiegeschiedenis evengoed op weerzin kan stuiten.

Het is niet eenvoudig om je als docent boven de partijen te plaatsen en iedere stem aan bod te laten komen. Het is bovendien de vraag of dat gewenst is wanneer interpretaties niet op historisch bewijs gebaseerd zijn, maar zijn ingegeven door onwaarheden of complottheorieën. Lastig is verder dat actuele gebeurtenissen vaak met veel emotie worden beleefd.

Gevoelige onderwerpen in de klas uit de weg gaan is geen oplossing, maar hoe ermee om te gaan? Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert de VGN (de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland), in samenwerking met de afdeling Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem het vierde Nationale Geschiedenisonderwijscongres – een nascholingsconferentie met als thema Gevoelige geschiedenis in de klas. Een hoogst actueel onderwerp dat de (on)bespreekbaarheid van gevoelige onderwerpen in de geschiedenisles centraal stelt.

In het ochtendprogramma zullen Gijs van Gaans (Fontys), Joke van der Leeuw (Euroclio) en Hester Radstake (onderwijskundige en pedagoog) reflecteren op het thema Gevoelige geschiedenis in de klas. Hierop volgt een discussie met de zaal over dit uiterst relevante thema. In het middagdeel wordt dit thema in tal van nascholingsworkshops voor geschiedenisdocenten uitgewerkt.

Voor meer informatie, zie de website van VGN: http://www.vgnkleio.nl/congres-2018/ 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.