Historici.nl

500 jaar reformatie

11 okt 2017
Van 14:00 - 15:00uur
Catharijneconvent, Utrecht

500 jaar geleden spijkerde Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg en ontketende daarmee ‘de Reformatie’. Hij beoogde zelf hervorming van de bestaande kerk, maar het liep uit op een scheuring van de christenheid.

Over de lezing
Ook het gebied dat nu Nederland heet ondervond daarvan de gevolgen. Er ontstond een zeer divers religieus landschap waarin de gereformeerde kerk de publieke kerk werd. Hoe ontwikkelde de Reformatie’ zich hier, hoe keken Nederlanders in de eeuwen na 1517 terug op de Reformatie, en hoe waardeerden ze die?

Over de spreker
Joke Spaans studeerde theologie in Leiden, waar zij promoveerde over de gevolgen van de Reformatie op het godsdienstig en burgerlijk leven in Haarlem. Zij werkt sinds 2004 aan de Universiteit Utrecht. Zij publiceert voornamelijk over godsdienst in relatie tot de vroeg moderne Nederlandse cultuur. Haar lopend onderzoek gaat over de ontwikkelingen binnen de gereformeerde kerk in de zeventiende en achttiende eeuw.

Meer informatie en updates: www.catharijneconvent.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.