Historici.nl

7e Nationale Geschiedenisonderwijscongres: “Klimaat in de klas! Mens en natuur in de geschiedenisles”

17 mar - 17 jan 2023
Van 9:30 - 17:00uur
Bunnik

Op vrijdag 17 maart 2023 organiseert de afdeling geschiedenis van de Erasmus School of History, Culture & Communication (EUR) en VGN, de Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland, het 7e Nationaal Geschiedenisonderwijscongres. Dit congres staat in het teken van het thema “Klimaat in de klas: Mens en natuur in de geschiedenisles“.

Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Het dwingt ons om op een andere manier na te denken over de relatie tussen mens en natuur, over de toekomst en daarmee ook over het verleden. Het roept de vraag op of we het ons nog wel kunnen veroorloven om bij het onderwijzen van geschiedenis uitsluitend te denken aan menselijk handelen en de natuur als een tijdloos fenomeen buiten de geschiedenis te plaatsen.

Op het congres zullen we deze thematiek vanuit verschillende perspectieven benaderen en concreet aanbevelingen doen voor hoe dit in de lespraktijk benaderd kan worden. We zullen onder andere kijken naar manieren om klimaatverandering historisch te benaderen, wat het “antropoceen” voor het onderwijs en voor leerlingen betekent en hoe we geschiedenis kunnen doceren op een tijdschaal die veel groter is dan de afgelopen drie millennia. We zullen ook kijken naar hoe we de mens en zijn leefomgeving integraal kunnen benaderen in het geschiedenisonderwijs en wat we hierover kunnen leren van vakken zoals aardrijkskunde.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen! We hopen je te zien op vrijdag 17 maart in Fort bij Vechten nabij Utrecht!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.