Historici.nl

Afscheid van het Tijdschrift voor Biografie

29 nov 2017
Van 15:00 - 17:30uur
Drift 21, Utrecht

woensdag 29 november
Drift 21, Utrecht
Sweelinckzaal 0.05

Graag nodigen wij u uit voor het afscheid van het Tijdschrift voor Biografie. De redactie van Tijdschrift voor Biografie heeft in samenspraak met de Werkgroep Biografie besloten te stoppen met de uitgave van een geprint Nederlandstalig tijdschrift over de biografie en over te gaan op een Engelstalig peer reviewed ‘open access’ jaarboek. Tijdens het afscheid blikken we terug op Biografie Bulletin, de opvolger Tijdschrift voor Biografie, en kijken we vooruit naar het nieuwe open access jaarboek Biographical Studies, dat vanaf 2018 bij Groningen University Press zal verschijnen Deelname aan de bijeenkomst is gratis, graag aanmelden bij nelebeyens@gmail.com.

Programma
15.00 Inloop met koffie en thee
16.00 Jaap Bos: Afscheid van Tijdschrift voor Biografie
16.15 Maaike Meijer: ‘De biografische drogreden? Naar een theorie van het verband tussen kunst en leven’
16.45 Monica Soeting: ‘Voetangels en klemmen. Het begin van de Werkgroep Biografie’
17.15 Rozemarijn van de Wal: ‘Een nieuw begin: Biographical Studies’
17.30 Borrel

Middels dit bericht willen we u tevens graag op de hoogte stellen van een aankondiging die wij recentelijk op onze website hebben geplaatst. Hiermee informeren wij alle auteurs dat de werkgroep en de redactie van het Tijdschrift voor Biografie hebben besloten om alle oude nummers, zowel van het Tijdschrift voor Biografie als van het Biografie Bulletin, te laten digitaliseren en open-access beschikbaar te maken via Groningen University Press. Indien u als auteur bezwaar heeft tegen het digitaliseren en online ontsluiten van uw bijdrage(s) verzoeken wij u voor 31 december 2017 hierover contact met ons op te nemen via redactie@tijdschriftvoorbiografie.nl. Indien wij voor deze datum niks van u horen gaan wij er van uit dat u akkoord bent.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.