Historici.nl

Akademie Colloquium: Reputation Cultures in Early Modern Europe

27 aug - 28 aug 2018
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

In dit Akademie Colloquium onderzoeken experts uit verschillende disciplines de culturele impact van het fenomeen reputatie in vroegmodern Europa (ca. 1450-1750).

Dit tweedaagse colloquium onderzoekt het culturele belang van reputatie in vroegmodern Europa (1450-1750). Het richt zich op de constructie, het gebruik en de impact van reputatie in kunst, literatuur en wetenschap.

Toonaangevende wetenschappers komen samen om vanuit interdisciplinair en vergelijkend perspectief te onderzoeken hoe reputatie tijdens de lange zestiende en zeventiende eeuw ging functioneren als regulerend mechanisme in een snelgroeiende culturele markt, en of reputatie in die markt bepalend was voor zowel vraag- als aanbod.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Organisatie
A.S.Q. Visser, N. Geerdink en A.L. Post

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.