Historici.nl

RMO: Al 200 jaar van nu

25 apr - 2 sep 2018
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden

Al 200 jaar van nu is een grote overzichtstentoonstelling van tweehonderd jaar geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden, opgericht in 1818. In deze jubileumexpositie ziet u ruim tweehonderd objecten uit de collectie die de afgelopen twee eeuwen een opvallende rol in de museumgeschiedenis speelden.

Tweehonderd jaar RMO: 1818 – 2018
De tentoonstelling biedt een levendig beeld van de veranderende wereld tussen 1818 en 2018 en de manier waarop het museum daarin meebewoog. U ziet een rijke selectie uit de collectie: van het onlangs verworven prehistorische zwaard van Ommerschans tot Egyptische mummiekisten en Etruskische beeldjes. Uit het archief komt het diploma van de eerste museumdirecteur Caspar Reuvens.

Onbekende juweeltjes en oude bekenden
Een hoofdrol in Al 200 jaar van nu is weggelegd voor talrijke juweeltjes uit het depot die nooit eerder te zien waren, bijvoorbeeld een middeleeuwse bisschopsring. Ook voorwerpen die in de afgelopen tweehonderd jaar naar andere musea zijn verhuisd, komen voor de duur van deze tentoonstelling even terug. Voorbeelden zijn Javaanse beelden, bronzen beelden uit de Renaissance en een beeldhouwwerk met de doop van Attila uit de schatkamer van de St. Servaas in Maastricht.

Bijzondere verhalen en belevenissen
Ook opmerkelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen komen aan bod in de jubileumtentoonstelling. U maakt de eerste archeologische opgravingen in Nederland mee (in 1827 door het museum) en hoort verhalen over het verbergen van de collectie in de duinen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een vrolijke noot is de beroemde 1-aprilgrap uit 1993 met de mummie van wie het hart weer zou kloppen.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van het Rijksmuseum van Oudheden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.