Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Amsterdam German Studies Lectures: Miriam Rürup

1 dec 2016
Van 15:00 - 16:30uur

In samenwerking met Goethe-Institut Amsterdam

Miriam Rürup vertelt in haar lezing over de dringende vraag tot welk land mensen behoorden in een tijd van veranderende grenzen en van vervolging, vlucht en verdrijving. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de reeks Amsterdam German Studies Lectures.

Door de nieuwe territoriale indeling na de Eerste Wereldoorlog verloren veel mensen hun nationaliteit en de daaraan verbonden rechten. In een periode waarin het hebben van een nationale identiteit steeds belangrijker werd, ervoeren velen voor het eerst wat het betekende om stateloos te zijn. De eerste pogingen om dit probleem op te lossen vormden de blauwdruk voor oplossingen die ook na de Tweede Wereldoorlog werden gezocht. De vaak uitzichtloze situatie van de zogenoemde ‘displaced persons’ na 1945 bracht het probleem op indringende wijze voor ogen.

Extra ingewikkeld was de rechtspositie van Duitse joden, wier staatsburgeschap vaak tijdens de oorlog was ontnomen. De geallieerden waren niet consequent in het vinden van oplossingen. Zij zwalkten tussen repatriëring en erkenning van het zelfbestemmingsrecht, waarbij de keus voor het ene land vaak inhield dat het andere land niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De positie van joodse statelozen bracht ook nieuwe debatten teweeg, die bijvoorbeeld gingen over het zionistische idee van “terugkeer” naar Erez Israel of over een universeel wereldburgerschap. De lezing vindt plaats in het kader van de reeks Amsterdam German Studies Lectures. In samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam en SPUI25.

Voertaal
Duits

Over de sprekers
De Duitse historica Miriam Rürup is sinds 2012 directrice van het Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Daarvoor was zij wetenschappelijk medewerker aan het DHI Washington. Haar onderzoeksinteresses liggen onder andere bij de Duits-Joodse geschiedenis, de geschiedenis van het nationaalsocialisme, herinneringspolitiek en migratiegeschiedenis, staatsburgerschap en stateloosheid. Ze is mede-uitgever van het tijdschrift WerkstattGeschichte en redacteur Joodse geschiedenis bij H-Soz-u-Kult. 

Voor meer informatie en aanmelding zie spui25.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.