Historici.nl

Amsterdam symposium on the history of food

11 feb - 12 feb 2022
Van 10:00 - 17:00uur
Amsterdam

Het thema van het Amsterdam Symposium on the History of Food van 2022 is ‘Food and the Environment: The Dynamic Relationship Between Food Practices and Nature.’ Daarmee volgt het symposium de vergaande impact op voedselproductie en voedselconsumptie op het klimaat – en vice versa – zowel in het verleden als in het heden.

De manier waarop de mens voedsel produceert en consumeert is van grote invloed op de wereld, al sinds jagers en verzamelaars zo’n 13.000 jaar geleden overgingen op een levensstijl van landbouw en veeteelt. Hoewel het idee van ‘het klimaat’ – de omvang van de menselijke invloed op de planeet – een relatief modern concept is, hebben historici, archeologen en ecologen de relatie tussen voedsel en het klimaat in het verleden op allerlei manieren onderzocht.

Hou deze site in de gaten voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.