Historici.nl

ARCH symposium: Middeleeuwse kloosters op de kaart gezet

30 mar 2017
Van 9:30 - 13:00uur

Koen Goudriaan, emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Middeleeuwen, werkte jarenlang aan een Nederlandse kloosterlijst vóór 1600, waarvan nu een interactieve digitale kaart wordt gepresenteerd.

Sinds 2008 is op het web de digitale Kloosterlijst beschikbaar met beknopte en doorzoekbare basisgegevens over alle ongeveer zevenhonderd kloosters en vergelijkbare instellingen die Nederland in de Middeleeuwen heeft gekend. De Kloosterlijst is regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Begin 2016 verscheen een eerste, nog statische, versie van de bijbehorende Kloosterkaart, op het web gezet door de Universiteitsbibliotheek van de VU via het portal Geoplaza. Op 30 maart 2017 wordt een meer definitieve versie gelanceerd. Deze is interactief en maakt het onder meer mogelijk chronologisch te selecteren.

Tijdens het symposium worden de totstandkoming en werking van de Kloosterlijst en de Kloosterkaart toegelicht. Er wordt ingegaan op de vraag naar de bruikbaarheid ervan zowel voor een breed publiek als voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar overkoepelende vragen. Ook wordt het nieuwe instrument geplaatst in het bredere perspectief van (digitaal) onderzoek naar sacrale topografie.

Programma

  • 13.30 – 13.45 Fred van Lieburg: Digital humanities en religiegeschiedenis
  • 13.45 – 14.15 Koen Goudriaan: De Kloosterlijst vanuit het perspectief van de mediëvistiek
  • 14.15 – 14.45 Lida Ruitinga : De totstandkoming van de kaart vanuit het perspectief van UBVU/Geoplaza
  • 15.00 – 15.20 Otto S. Lankhorst: Een andere kloosterlijst voor een ander publiek: het ‘Databestand Kloosters in Nederland’ van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
  • 15.20 – 15.40 Herman Wesselink: Religieus erfgoed op de kaart: kerken uit de periode 1800-1970 15.40 – 16.00 Fred van Lieburg met BA-studenten: Sacral topography & Religious Architecture
  • 16.00 – 16.30 Hans Mol: Verkloostering en ontkloostering tegen de achtergrond van de Reformatie

Meer informatie: www.arch.eu

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.