Historici.nl

Archiefdagen 2018: Grenzeloos

11 jun - 12 jun 2018
Theater de Maaspoort, Oude Markt 30, Venlo

De KVAN-dagen heten voortaan Archiefdagen. De eerste Archiefdagen vinden plaats op maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018 in Venlo. Gedurende die dagen treffen honderden archivarissen en informatieprofessionals elkaar in theater De Maaspoort, in het hartje van de historische binnenstad. Bij de organisatie van dit evenement werken KVAN en BRAIN nauw samen met het Gemeentearchief Venlo.

De Archiefdagen staan dit jaar in het teken van het thema ‘Grenzeloos’. Het thema is mede ingegeven door de ligging en de internationale oriëntatie van de gaststad, maar het is vooral in overdrachtelijke zin voor iedere professional in de archiefsector van belang. Hoe zorgen we voor een grenzeloze toegankelijkheid van archieven en collecties (delen)? Waar liggen grenzen in verband met openbaarheid, privacy of auteursrecht (openen)? Welke gevolgen gaan algoritmes hebben voor het beheer en gebruik van archieven? Wat wordt de betekenis van ‘archiving by design’ (ontwerpen)? En welke grenzen hebben archivarissen zelf? Hoe zorgen we ervoor dat de achtergrond van nieuwe collega’s in de archiefsector aansluit op de eisen van de nabije toekomst (professionaliseren)? Tijdens de Archiefdagen in Venlo worden de grenzen afgetast van de vele mogelijkheden waarmee de archieffunctie te maken heeft.

Het congres bestaat uit een groot aantal inhoudelijke sessies, die zullen worden verdeeld over vier programmalijnen, te weten:

Professionaliseren
Ontwerpen
Delen
Openen

Meer informatie en updates vindt u op de website van de Archiefdagen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.