Historici.nl

Archivematica Camp

11 apr - 13 mar 2018
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Cruquiusweg 31, Amsterdam

Om Archivematica in Nederland en daarbuiten nog beter voor het voetlicht te krijgen, vindt op 11, 12 en 13 april bij het IISG een zogenaamd Archivematica Camp plaats. Deze bijeenkomst heeft als doel (potentiële) Archivematicagebruikers met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en de nieuwe ontwikkelingen in de software uit de doeken te doen. De eerste dag zal bestaan uit een introductie van Archivematica. Dit is een oriëntatiedag bedoeld voor deelnemers met interesse in Archivematica. De twee dagen daarna zullen dieper ingaan op zaken als de samenstelling van AIP’s en DIPs, de microservices-opzet van Archivematica, de koppeling met opslagsystemen, het zelf kunnen inrichten van workflows, het kunnen doorvoeren van het eigen bestandsformatenbeleid, de uitrol (deployment) van de software en de inrichting van het technisch en functioneel beheer.

Over Archivematica

Archivematica is open source software waarmee organisaties digitale archivering duurzaam en volgens OAIS-workflowstappen kunnen inrichten. Gebruikers van Archivematica zijn vooral te vinden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar sinds 2017 zijn in Nederland het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Archief Tilburg Archivematica gaan gebruiken. Picturae heeft Archivematica opgenomen als onderdeel in hun suite van softwaresystemen voor het beheren van en bieden van toegang tot digitale content.

Meer informatie

Voor updates, inschrijving (start in januari 2018) en het voorlopig programma kijkt u op de Wiki van Archivematica.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.