Historici.nl

Arnhem in Beelden: Kerken en Kroegen

20 apr 2017
Van 15:30 - 17:30uur

Rob Slepicka, gids bij het Gilde Stadswandeling Arnhem, neemt ons mee terug in de tijd. In een ‘virtuele wandeling’ gaan we met behulp van historische afbeeldingen op zoek naar sporen uit het verleden van Arnhem. We verplaatsen ons door de stad, maar blijven daarbij lekker zitten!

Kerken en Kroegen
In het eerste deel zien we hoe het christendom in Arnhem kwam en concrete vorm aannam in diverse prachtige kerken. Sommige zijn er nog, zoals de Eusebius, met zijn fraaie praalgraf van Karel van Gelre en vele andere interessante details. Eusebius verloor zijn tong, en die is te zien in de Walburgiskerk! 
Ook verdwenen kerken komen aan bod, zoals de “Kleine Eusebius”, waarvan een glas-in-lood-raam nu te zien is in de “Grote Eusebius”. Verder komen er kerken voorbij waarvan je het bestaan waarschijnlijk nooit vermoed had! Sommige kerken die er nog zijn, dienen nu als horeca-gelegenheid, zoals de Lutherse Kerk aan de Korenmarkt.

Na de pauze is de beurt aan de “Dorst, die van alle tijden is…..”. We bezoeken legendarische horeca-ondernemingen, die hun sporen in de stad achterlieten. Wat dacht u van Riche, Royal, De Wacht, De Kameleon, Carnegie, Picar, Ruteck’s, Het Oranje Koffiehuis, De Buik, De Beer, De Zaag, George’s Jazzcafé, Café Meijers?

De volgorde van de onderwerpen is aan de traditie ontleend……..

Meer informatie en aanmelden: arnhem.biblio-shop.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.