Historici.nl

AVA_Net Symposium ‘Op de radar: AV-erfgoed als bron in de nieuwe werkelijkheid’

23 jun 2022
Van 10:00 - 18:00uur
Hilversum

We leven in een snelle tijd. Technologische vernieuwingen, maatschappelijke ontwikkelingen en de medialisering van de samenleving gaan in rap tempo door. AV-erfgoed heeft hierin een rol als bron voor onderzoek, creativiteit en waarheidsvinding, en voor vragen over identiteit en inclusiviteit. Dit vraagt om onze expliciete aandacht. Hoe kunnen we als AV-erfgoedsector meebewegen met de veranderende maatschappij, nieuwe vragen, behoeften en perspectieven? Welke kennis is hiervoor nodig? Welke rol speelt technologie? En hoe kunnen we hierin samenwerken?

Wissel hierover van gedachten met je vakgenoten en andere professionals van binnen én buiten het brede AV-erfgoedveld tijdens het AVA_Net Symposium ‘Op de radar: AV-erfgoed als bron in de nieuwe werkelijkheid.’

Locatie: Beeld en Geluid Hilversum

Deelname is gratis. Schrijf je in!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.