Historici.nl

AVA_Net Webinar Out of Commerce

28 nov 2023
Van 13:00 - 14:00uur
Online via Zoom

Op 14 oktober is het Out of Commerce-convenant voor Audiovisuele werken getekend. Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat daarvoor toestemming nodig is van de rechthebbenden, mits deze werken niet langer in de handel zijn, of dat nooit zijn geweest.

Auteursrechtenspecialist Maarten Zeinstra (IP Squared) was namens KVAN betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Hij bespreekt in dit gezamenlijke webinar de ins en outs van de Out of Commerce-regeling en de kansen die ze biedt om AV-collecties online met een breed publiek te delen. Hij gaat daarbij in het bijzonder in op:

  • De afspraken uit het convenant voor cinematografische werken en omroepmateriaal.
  • Welke stappen gezet moeten worden om te bepalen of iets out-of-commerce is.
  • Hoe je je kan aanmelden om mee te doen met het convenant.

Klik hier voor meer informatie!

Disndag 28 november 2023
13:00 – 14:00 uur
online via ZOOM, gratis
Inschrijflink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE12DLJCgvw0O4IxfEeBODcdOKuKWYL5rIuTOaxT8eDoNwZA/viewform

Dit webinar wordt aangeboden in samenwerking met KVAN en is onderdeel van hun Food for Thoughts-reeks.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.