Historici.nl

Belg en Bataaf: Het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1815

30 mar 2019
Van 12:15 - 13:00uur
Lindenberg, Nijmegen

Lezing door Frank Judo

Wie spreekt over de ontstaansgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, gebruikt tweemaal de letter W: Waterloo en Willem I. Natuurlijk kan de nieuwe staat die tussen 1813 en 1815 tot stand kwam, niet begrepen worden zonder rekening te houden met de voorafgaande periode van de Napoleontische oorlogen, en evenmin zonder te weten wie koning Willem was.

Uit het onderzoek dat Stijn van de Perre, Frank Judo en hun medeauteurs voerden voor het boek Belg en Bataaf (verschenen bij uitgeverij Polis), blijkt echter dat het verhaal van die tijd veel genuanceerder was. Zo was het ontstaan van een bufferstaat tegen Frankrijk in de Lage Landen hoegenaamd geen uitgemaakte zaak tot kort voor 1814. Van zijn kant moest Willem I rijden en omzien, en een evenwicht vinden tussen een herstel van prerevolutionaire situaties en een overname van de hervormingen van de revolutietijd. Dat leverde hem onverwachte bondgenoten op, maar hij vervreemdde zich ook van een aantal van zijn oude aanhangers.

Aan de hand van voorbeelden uit heel uiteenlopende sectoren (kunstbeleid, armenzorg, bestuur, religie, recht…) illustreert Frank Judo de manier waarop het Verenigd Koninkrijk zijn eerste jaren beleefde. Hij gaat ook in op de vraag of dit Koninkrijk wel levensvatbaar was, dan wel van in het begin de kiemen in zich droeg van zijn uiteenvallen in 1830.

 

Over de spreker

Frank Judo studeerde geschiedenis, filosofie en beide rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is advocaat in Brussel en stelde in 2007 met Stijn van de Perre de bundel De Prijs van de Scheiding samen over de revolutie van 1830 en haar gevolgen.

Locatie

Lindenberg, Huis voor de Kunsten
Ridderstraat 23
6511 TM  Nijmegen

Toegang

E 5,-. Gratis voor leden van het ANV en genodigden.

 

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.