Historici.nl

Beschaafd…beschaafder…beschaafdst? Wordt een beschaving altijd maar beter? (SPUI25)

19 jun 2017
Van 13:00 - 14:30uur

– In samenwerking met NWO en de Nationale Wetenschapsagenda –

Wordt een beschaving altijd maar beter? Deze vraag staat centraal in de tweede van een reeks van drie bijeenkomsten rondom de Nationale Wetenschapsagenda. Deze avond gaan onderzoekers Raf de Bont en Raphael Hunsucker met elkaar in gesprek. Mieke van der Weij zal de avond modereren.

De vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda
Toen Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, ambassadeurs van de Nationale Wetenschapsagenda, alle Nederlanders in 2015 opriepen om alles wat ze altijd al eens aan ‘de wetenschap’ hadden willen vragen in te sturen, had niemand kunnen vermoeden dat Nederland zo massaal aan deze oproep gehoor zou geven. Er kwamen bijna 12.000 vragen binnen. In een reeks van SPUI25-bijeenkomsten lichten we enkele van deze vragen uit en proberen we om antwoorden te vinden.

Deze tweede bijeenkomst draait om de vraag ‘Wordt een beschaving altijd maar beter?’ Historicus Raf de Bont vertelt welke antwoorden de wetenschap te bieden heeft. Promovendus Raphael Hunsucker trekt de vergelijking met het oude Rome.

Over de sprekers
Raf de Bont is universitair docent aan de Universiteit Maastricht. De centrale vraag in zijn onderzoek is hoe de wetenschap de moderne samenleving heeft beïnvloed en omgekeerd. 

Raphael Hunsucker is promovendus Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens hoofdredacteur van Roma Aeterna.

Mieke van der Weij is radio- en televisiepresentatrice en kinderboekenschrijfster.

Bijeenkomstenreeks ‘De vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda’
Deze reeks behandelt vragen die Nederlanders willen stellen aan de wetenschap, en die zijn ingestuurd voor de Nationale Wetenschapsagenda.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie, inschrijving en aanmelding: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.