Historici.nl

Bijeenkomst “Ethische en professionele normen voor historisch onderzoek”

22 sep 2023
Van 15:00 - 17:00uur
Utrecht

Op vrijdag 22 september 2023, 15:00-17:00 uur, organiseert het Research Network Theory of History de volgende bijeenkomst in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG):

Ethische en professionele normen voor historisch onderzoek

  • Maria Grever, Welkom
  • Henk te Velde (voorzitter KNHG), Toelichting op het KNHG-document Beroepsnormen voor historici
  • Antoon de Baets, De verantwoordelijkheden van de historicus vanuit mensenrechtenperspectief
  • Vragen en discussie
  • Borrel

In 2021-2022 heeft het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap onderzoek gedaan naar ‘onethisch hergebruik’ van historisch werk door historici en anderen. Dit onderzoek heeft geleid tot een dossier over onethisch hergebruik op de website van het KNHG en tot verschillende discussiebijeenkomsten (o.a. op de Historicidagen in Rotterdam). Tijdens deze bijeenkomsten kwam de noodzaak voor een ethische code voor historici in Nederland naar voren. Daarop heeft een werkgroep, onder leiding van voorzitter van het KNHG Henk te Velde, gekeken of bestaande codes van zusterverenigingen toepasbaar in de Nederlandse context zouden zijn. Dat heeft geleid tot de vertaling van de code van de American Historical Association (met toestemming vertaald) en aanpassing aan de Nederlandse context. In onze bijeenkomst bespreken we deze Normen voor historici.

Locatie: Kanunnikenzaal, Academiegebouw UU (Domplein 29, Utrecht).

Aanmelden uiterlijk 15 september 2023 via huizinga@uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.