Historici.nl

Bijeenkomst studiegroep Geschiedfilosofie – Redefining the critical and the conservative writing of history

19 okt 2018
Van 15:00 - 17:00uur
Vrije Universiteit Amsterdam, HG-14A36 (Hoofdgebouw, 14e verdieping

Op vrijdag 19 oktober vindt er een bijeenkomst van de studiegroep Geschiedfilosofie plaats. Jouni-Matti Kuukkanen houdt een lezing met de titel “”Redefining the critical and the conservative writing of history”. Klik hier voor meer informatie.

Toegang is vrij voor alle belangstellenden. Wanneer je de bijeenkomst bij wilt wonen kan je een mail sturen naar: c.m.vanden.akker@vu.nl .

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.