Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Bijeenkomst van de Studiegroep Geschiedfilosofie

17 mei 2019
Van 15:00 - 17:00uur
University of Amsterdam (UvA), F2.11B in het Bushuis (Klovenierburgwal 48).

In this meeting we will discuss Chiel van den Akker’s book The Exemplifying Past. A Philosophy of History, (Amsterdam 2018). Two specialist in the field, Ed Jonker and Rik Peters, will comment on the book. All are welcome!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.